Abstraktioner

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Beroende från vilket håll man betraktar denna skulptur framstår den på helt olika sätt. Formmässigt befinner den sig någonstans mittemellan det strikt konstruerade och något organiskt. 

Den tredimensionella skulpturen är två och en halv meter hög och gjord i modernistisk stil. Verket är placerat precis intill en liten lekplats.

Skulpturen består av tre gjutna stycken i betong med iblandad sjösten, som ger ytan ett speciellt uttryck. Betongen är genombruten med olikformade hål.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör, och utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Linderos har också gjort två andra konstgestaltningar i Gårdsten, Komplikationer och Dialog.