Ljudverk knyter samman Göteborgs Centralstations historia

Manuel Pelmus ljudverk kopplar samman centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika med vår tids immigration till Sverige.