Open call: konstverk till Jubileumshuset i Selma Stad

Visionsbild över Jubileumshuset. Bild: 3dVision.

Nu kan konstnärer anmäla sitt intresse för att skapa ett konstverk till Jubileumshuset i Selma Stad. Konstverket kan till exempel vara idébaserat eller relationellt, och kan ta formen av en bok, en film, ett meddelande eller brev, eller någonting annat.

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna intresseanmälan för uppdraget att skapa ett konstverk till Jubileumshuset i Selma Stad. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett idéförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram idéförslag till ett konstverk. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Selma Stad är ett nytt område som just nu växer fram kring Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa. Visionen att bygga en funktionell, trygg och hållbar stadsdel för alla åldrar och skeden av livet.

Området kommer att ha både bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar, och ambitionen är att skapa ett aktivt torg med många och varierande verksamheter. Det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs Centers, ett handelshus och Selma Lagerlöfs parkstråk står redan klart.

Mitt på torget byggs Familjebostäders cylinderformade Jubileumshus. Huset är byggt i tegel, har sex våningar och inhyser 20 lägenheter och en affärslokal. Med sin runda form och placering mitt på torget skiljer huset ut sig från den omgivande bebyggelsen. Själva namnet är hämtat från Göteborgs 400-årsjubileum och huset är Familjebostäders bidrag till firandet.

Enprocentregeln

Konstverket finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstverket till Jubileumshuset är Familjebostäder AB.

Om uppdraget

  • Konstverket ska vara unikt och kontextspecifikt. Det ska utgå från Jubileumshuset, med dess unika karaktär och koppling till Göteborgs 400-årsjubileum, men behöver inte vara fysiskt knutet till huset.
  • Den konstnär som eftersöks arbetar exempelvis idébaserat, kontextuellt, platsspecifikt, relationellt eller med dialogbaserade processer.
  • Temat för konstverket är ”berättande”. Temat har en stark förankring i platsen, och kan tolkas och uttryckas på många olika sätt.
  • Det ingår i konstnärens uppdrag att beskriva hur konstverket blir offentligt, det vill säga hur, var och för vilka människor det framträder i verkets olika skeden och uttryck. Konstverket ska på något sätt vara aktivt över en längre tid.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett arvode om 30 000 kronor exklusive moms för att ta fram idéförslag (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstverket är 400 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du går tillväga. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 27 april 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 20 april. Svaren publiceras senast 22 april.