Open call: konstgestaltning till Sisjödal

Vy över Sisjöbäckens väg. Foto: Göteborg Konst.

Konstnärer kan anmäla sitt intresse för att skapa en konstgestaltning till fem nybyggda bostadshus i området Sisjödal i Göteborg. Temat för konstgestaltningen är ”det gemensamma”.

Yrkesverksamma konstnärer kan nu lämna intresseanmälan för uppdraget att skapa en konstgestaltning till Sisjöbäckens väg i området Sisjödal i Göteborg. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Just nu bygger Familjebostäder 146 nya lägenheter i Sisjödal, ett nytt bostadsområde där sammanlagt cirka 450 bostäder byggs på tidigare obebyggd, kuperad skogsmark. Området ligger i anslutning till Sisjöns industriområde som ska omvandlas till blandstad. I närheten finns också Sisjöns badplats.

Familjebostäders 146 lägenheter är uppdelade på fem hyreshus, som ligger utspridda längs med den nylagda lokalgatan Sisjöbäckens väg. Husen består av ett lamellhus och fyra punkthus med fyra till sex våningar.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen på Sisjöbäckens väg är Familjebostäder AB.

Om uppdraget

  • Konstgestaltningen ska vara unik, platsspecifik och permanent. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Temat är ”det gemensamma”. Konstgestaltningen ska på något sätt bidra till att länka samman människorna som bor på platsen och medverka till möten och lekfullhet.
  • Uppdraget kan genomföras i samarbete mellan flera konstnärer och/eller i samarbete mellan konstnärer och andra konstnärligt gestaltande discipliner.
  • Det finns flera möjliga platser för konstgestaltningen. De konstnärer som får skissuppdrag kommer att ha dialog med Göteborg Konst, konstkonsult och Familjebostäder om var konstgestaltningen kan placeras, utifrån platsens förutsättningar och konstnärens idé.
  • Installation och invigning av konstgestaltningen är planerad till september 2023. Tidplanen är preliminär.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 140 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 4 maj 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 25 april. Svaren publiceras senast 27 april.