Open call: konstgestaltning till Nils Holgerssons plats

Visualisering av Nils Holgerssons plats i Selma Stad. Bild: Wahlström & Steijner.

Nu kan konstnärer anmäla sitt intresse för att skapa en konstgestaltning på Nils Holgerssons plats. Konstgestaltningen blir en del av det stora ombyggnadsprojektet Selma Stad, och ska knyta an till temat ”berättande”.

Yrkesverksamma konstnärer kan nu lämna intresseanmälan för uppdraget att skapa en konstgestaltning till Nils Holgerssons plats i Selma Stad. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Selma Stad är ett nytt område som just nu växer fram kring Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa. Visionen att bygga en funktionell, trygg och hållbar stadsdel för alla åldrar och skeden av livet.

Området kommer att ha både bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar, och ambitionen är att skapa ett aktivt torg med många och varierande verksamheter. Det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs Centers, ett handelshus och Selma Lagerlöfs parkstråk står redan klart.

Vid Selma Lagerlöfs Center ligger Nils Holgerssons plats, som till största delen består av en parkering. Samtidigt är detta en av de större öppnare ytorna i Selma Stad och kommer att användas som passage för gående som rör sig i området.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen på Nils Holgerssons plats är Familjebostäder AB.

Om uppdraget

  • Konstgestaltningen ska vara unik, platsspecifik och permanent. Den beräknade livslängden ska vara minst 15 år.
  • Det finns flera möjliga platser för konstgestaltningen: två markytor och angränsande fasader i anslutning till dessa (mer specifik information finns i Inbjudan till intresseanmälan). Konsten kan röra sig mellan mark och vägg.
  • Tematiken för konstgestaltningen är Berättande. Temat har ett brett tolkningsutrymme och stark förankring i platsen. Berättande kan uttryckas på en mängd olika sätt. Ett verk kan till exempel gestalta en bakomliggande historia, fungera som en symbol för något större eller vara formmässigt skapad i flera olika delar eller kapitel.
  • Konstgestaltningen ska förhålla sig till den mänskliga skalan och medverka till att skapa en känsla av omsorg och rumslighet.
  • Installation och invigning av konstgestaltningen är planerad till slutet av 2024.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 800 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du går tillväga. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 27 april 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 20 april. Svaren publiceras senast 22 april.