Ta del av konstnärliga undersökningar av Västlänken

Bilden visar en flyer med texten: Studiegruppen Kronotopia visar konstnärliga processer kring Västlänken.
Bild: studiegruppen Kronotopia

Hur låter infrastruktur och har den en takt som går att dansa till? Det är en av de frågeställningar som ligger till grund för studiegruppen Kronotopias konstnärliga undersökningar av Västlänken, som nu presenteras för allmänheten under tre lördagar i rad.

Det hela är en del av projektet Konst under byggtiden av Västlänken, som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden. I projektet har åtta konstnärer från konstplattformen Skogen bildat en studiegrupp, ”Kronotopia”, som gör konstnärliga undersökningar av Västlänken. Undersökningarna kan röra olika aspekter av bygget – sociala och politiska såväl som estetiska. 

Projektet har pågått under tre år, och nu presenteras det material som framkommit i olika former under tre lördagar. Den 23 april, 30 april och 7 maj går det att ta del av programmet, som bjuder på performance, samtal, teckningar, film och ljudverk. Till exempel bjuds betraktaren in till en meditation med fokus på känsel och beröring av Hagastationens olika material, och till ett DJ-set som utforskar ljudet av infrastruktur.

Prata med konstnärerna

– Vi konstnärer kommer att finnas på plats, och förutom att ta del av det som presenteras kan besökarna prata med oss både om våra konstverk men också om hur det har varit att vara en del av Västlänkenprojektet. Kanske kan det ge en inblick i hur en konstnär engagerar sig och forskar i ett givet ämne, säger Patricia Vane, en av de åtta medverkande konstnärerna som också kommer att agera värd för programmet.

De två första lördagarna, 23 och 30 april, sker programmet i direkt anslutning till den framtida Västlänken, vid byggplatsen i Haga, framför Hagakyrkan. Den 7 maj sker programmet istället på Skogen, Masthuggsterrassen. Besökare kan komma och gå när som helst mellan klockan 14 och 17.

Medverkande konstnärer i studiegruppen Kronotopia är Andreas Engman, Annika Lundgren, Barrie Sutcliffe, Benj Gerdes, Johan Forsman, Klas Trollius, Patricia Vane och Rita Nettelstad. 

Hela programmet hittar du på Skogens webbplats

Projektet Konst under byggtiden av Västlänken är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Trafikkontoret i Göteborgs Stad, och finansieras genom enprocentregeln. Studiegruppens namn “Kronotopia”, från grekiskans ord för tid och plats, är hämtat från titeln på Västlänkens konstprogram, som beskriver den konstnärliga visionen för all konst som produceras inom Västlänken. 

Läs mer