Open call: konstgestaltning till Nya Slottsskogsrinken

Nya Slottsskogsrinken. Bild: Tengbom

Konstnärer kan nu söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till Nya Slottsskogsrinken. Konstgestaltningen ska bestå av två delar: en del som hänger från taket inne i entrén och en del som står på en kulle utanför ingången.

Slottsskogsområdet har en lång historia av parkliv, idrott och rörelse. När den gamla Slottskogsrinken nu byts ut mot en ny har konstnärer möjlighet att gestalta platsens rörelser och natur i en tvådelad konstgestaltning som tar plats både inne och ute.

Om platsen

Nya Slottsskogsrinken är en ishall och idrottsanläggning, som ersätter den gamla Slottsskogsrinken på samma plats. Anläggningen är anpassad för främst konståkning, teamåkning, kälkåkning och ishockey, men kan också ta emot en mindre publik på cirka 300 personer.

Rinken ligger i anslutning till Slottsskogsparken och Slottsskogsvallen, som båda har en kulturhistoriskt värdefull historia. Området präglas av parkliv och idrottsutövande, och flera andra idrottsanläggningar ligger i närområdet.

Den nya konstgestaltningen ska vara tvådelad och placeras både inne och ute. En del ska placeras inne i Slottskogsrinkens entré, där den ska hänga från taket. Den andra delen ska stå på den gräsbevuxna kullen nordöst om ingången.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, platsspecifik och permanent konstgestaltning till Nya Slottsskogsrinken. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Tematiskt ska konstgestaltningen förhålla sig på ett fritt och öppet vis till platsen och dess sammanhang av natur och rörelse.
  • Konstgestaltningen ska bestå av två delar. Den ena delen ska hänga från taket inne i entrén, och kan vara till exempel en mobil, skulptur eller ampel. Den andra delen ska placeras utomhus på en kulle utanför entrén, och kan ta formen av en skulptur. På så sätt kan konstgestaltningen skapa en dialog mellan inne och ute och stärka känslan av en välkomnande entré och mötesplats.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad under första halvan av 2024. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms (du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 700 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Nya Slottskogsrinken är Higab AB.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 13 december 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 5 december 2022. Svaren publiceras senast 7 december 2022.