Många nya offentliga konstverk när Hisings Backa utvecklas

Två skulpturer av Max Ockborn
En orolig kompis och En krävande kompis av Max Ockborn.

De kommande åren får Hisings Backa många nya offentliga konstverk, i samband med att området byggs ut och utvecklas. De första invigdes på Selmadagen, där Selma Lagerlöfs torg fick två nya kompisar av Max Ockborn.

På Selmadagen 1 oktober invigdes två skulpturer av konstnären Max Ockborn: En krävande kompis och En orolig kompis. De två figurerna är gjutna i aluminium efter förlagor skapade av en blandning av upphittat och återbrukat material: träbitar, skruvar och muttrar, rester av gamla möbler, ekollon och kottar.

– Skulpturerna är porträtt av personer som jag sett eller mött, ibland flera i en. Jag hoppas att kompisarna kan umgås med de människor som använder torget och hålla dem sällskap, och att de som bor i området kan känna att skulpturerna vakar lite över dem, säger Max Ockborn.

De nya skulpturerna står mitt på Selma Lagerlöfs torg och blir de första av flera offentliga konstverk som tillkommer i och kring Selma Stad de närmaste åren.

– Konsten i våra gemensamma rum är en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle. Den kan vara en slags mötesplats där olika tankar, känslor och erfarenhet möter andras perspektiv. Tack vare enprocentregeln får vi många nya offentliga konstverk i områden där det byggs mycket, säger Frida Klingberg, processledare på Göteborg Konst.

På Selma Lagerlöfs torg står Familjebostäders bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum, det runda så kallade Jubileumshuset. Även det ska få ett nytt konstverk, som kan ta sig spännande uttryck. Konstverket behöver nämligen inte vara fysiskt knutet till huset utan kan ta formen av en bok, en film, ett brev, eller någonting helt annat. Ledordet för konstverket är ”berättande”, ett tema som har stark förankring på en plats döpt efter Selma Lagerlöf.

På baksidan av Selma Center ligger Nils Holgerssons plats, som också får en ny konstgestaltning. Där blir konsten av mer permanent karaktär, men ska också förhålla sig till temat ”berättande”. Exakt vad det blir för konst vid Jubileumshuset och Nils Holgerssons plats får vi reda på om några veckor.

Ett stenkast bort från Selma Stad ska området kring Litteraturgatan genomgå en stor omvandling de kommande åren, där nybyggda hus längs den blivande stadsgatan ska bindas ihop med hyreshusområdet Backa Röd. Där tillkommer en stor konstgestaltning som ska sprida ut sig i flera delar längs stråket och binda ihop det gamla med det nya. På grund av projektets storlek har det en längre tidshorisont – invigningen är planerad till 2025.

Nya konstverk och konstgestaltningar, Selma Stad med omnejd

  • Selma Lagerlöfs torg: En krävande kompis och En orolig kompis, Max Ockborn, 2022.Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltning, Framtiden byggutveckling och Riksbyggen.
  • Jubileumshuset: konstverk, klart 2023. Uppdragsgivare: Familjebostäder.
  • Nils Holgerssons plats: permanent konstgestaltning, klar 2024. Uppdragsgivare: Familjebostäder.
  • Litteraturgatan: permanent konstgestaltning i flera delar, klar 2025. Uppdragsgivare: Bostads AB Poseidon.