Det gåtfulla havet utforskas i Sjöfartsmuseet Akvariets nya offentliga konstgestaltning

Skulpturen sedd från sidan framför Sjöfartsmuseet.
ONE (rising tide falling star), © Ohlsson/Dit-Cilinn 2022. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Den 10 december invigs Sjöfartsmuseet Akvariet. Samtidigt invigs också museets nya offentliga konstgestaltning ONE (rising tide falling star), som gestaltar det gränslösa och gåtfulla havet, och hur människan påverkar det.

Det är konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilinn som står bakom den nya skulpturen som tar plats framför Sjöfartsmuseets entré. Precis som museet har konstgestaltningen en stark koppling till havet. Skulpturens kapselliknande form är inspirerad av bland annat blåmusslor och äldre dykarklockor.

Titeln ONE (rising tide falling star) anspelar på en idé om det enade havet, och är samtidigt en kommentar till antropocen – människans tidsålder, som belyser hur mänsklig verksamhet har blivit en naturkraft som skapar förändringar i jordens ekosystem.

– Vårt verk är en mutation, ett samspel mellan det mänskliga och det marina. Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid, säger konstnärerna Dit-Cilinn och David Ohlsson.

”Något utomjordiskt över sig”

I skulpturens skrovliga ytskikt syns spår av snäckor, tång och mollusker, men också fossilerat skräp, som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Inuti är ytan pärlemorskimrande, som i ett snäckskal.

– Den har något utomjordiskt över sig, och knyter an till alla de sägner och myter om varelser och fantastiska ting som sägs ruva i djupen, säger Dit-Cilinn och David Ohlsson.

Modell av ONE (rising tide falling star) i mörker.

När det är mörkt tänds en markbelysning under verket som ger det en än mer gåtfull framtoning.

– Ohlsson/Dit-Cilinn laddar platsen framför museet med lager av mystik och symbolik kopplat till havets ekologiska obalans. I konstverket smälter natur och kultur samman och visar på den mångbottnade historia som är kopplad till livet som levs på, i och runt havet, säger Sarah Hansson, processledare för offentlig konst på Göteborg Konst.

Verket ONE (rising tide falling star) är finansierat av Higab genom enprocentregeln. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Göteborg Konst på kulturförvaltningen har varit processledare.