Göteborg Konst bjuder in till dag om offentlig konst under Göteborgs Stadstriennal

Vilken plats har konsten när vi bygger framtidens Göteborg? Välkommen till en dag med program kopplat till samtida konstgestaltningar av offentliga rum under Göteborgs Stadstriennal. Torsdag 20 september, kl. 12–17, trappscenen, Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs.

Program:

(med reservation för ändringar)

⇒ 12.00–12.15: Inledning och presentation Göteborg Konst
⇒ 12.15–13.30: Situations (UK)  –Trust in Artists: Exploring the role
of public art in the city
15 min paus
⇒ 13.45–14.30: Konst i parkeringshus: Skeppsbron och Masthugget
⇒ 14.30–15.15: Light & Art – konst i tunnlarna
15 min paus
⇒ 15.30–16.15: »Hagavågen«, platsspecifikt konstverk, Pehr Erikssons plats
⇒ 16.15-16.45:  Västlänken: Konst i stationerna x 4
⇒ 16.45-17.00: Slutord Göteborg Konst
⇒ 17.00: Filmvisning »Ex Libris«, Hörsalen

12.00–12.15: Inledning Göteborg Konst

I Göteborgs Stad är det ett krav för de byggande bolagen och förvaltningarna att inom ramen för enprocentregeln avsätta medel för konstgestaltning i samband med ny-, om- eller tillbyggnation. Göteborg Konst är bolagen och förvaltningarnas samarbetspart för utveckling och genomförande av konstprojekt i och med enprocentregeln.

Medverkande: Sarah Hansson och Cecilia Borgström Fälth, Göteborg Konst. Moderatorer: Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg.

12.15–13.30: Situations UK
– Trust in artists: Exploring the role of public art in the city

Kollektivet Situations arbetar med att katalysera positiva förändringar för människor och platser genom extraordinära konstupplevelser. Människan, historien eller berättelsen om en plats, är i centrum för deras samarbete med städer och kommuner i stadsutvecklingsprojekt. Situations tar oss här med till olika städer och platser – från Bristol ut i världen – där konst har gjort avtryck.

Efter presentationen hålls en Q&A modererad av Lena Ulrika Rudeke. Programpunkten genomförs på engelska.

Medverkande: Georgina Bolton is a Freelance Creative Producer who specialises in outdoor arts commissioning and production. She is currently working with The Architecture Centre in Bristol and the City Design Group to develop a new public project for St Pauls.

Nat Roberton is Programme Manager for the Bristol Legible City Project at Bristol City Council and has a background in urban design, city planning and architecture.

13.45–14.30: Konst i parkeringshus
– Skeppsbron och Masthugget

Parkeringshus är miljöer som ofta upplevs som otrygga och råa miljöer, men genom att arbeta med konst kan andra värden lyftas. Göteborgs Stads Parkering AB utvecklar parkeringshus tillsammans med konstnärer. Göteborgs Stads Parkering AB och Göteborg Konst arbetar tillsammans med två parkeringshusprojekt, Skeppsbron och Masthugget. Vad förväntar vi oss av ett parkeringshus och vilka potentialer finns? I två projekt får vi syn på oväntade värden i bilarnas helgedom.

Välkommen till ett samtal mellan Stina Östberg, Niklas Vilborg, Tobias Hagman, Åsa Norberg och Jennie Sundén.

14.30–15.15: Light & Art:
Konst i tunnlarna

Tunnlar kan ibland upplevas som otäcka och många människor väljer därför olika vägar när det är ljust och när det är mörkt på grund av upplevd otrygghet. I Göteborg finns tunnelprojekt där konst och ljus skapar förändring.

Tunnelrummets begränsningar, färger och ljus har en stark verkan på hur de som passerar i tunnlarna känner och beter sig. Form, färg och ljusföring är avgörande för att skapa trygga, säkra och estetiska miljöer.

Välkommen till ett samtal kring konsten och ljusets effekter och hur vi lyckas förena dessa två i arbetet med tunnlar.

Medverkande: Peter Ojstersek är verksam som konstnär, konstkonsult och pedagog.

Christina Vildinge, strategisk designer, White arkitekter, undervisar på HDK och har medverkat som forskare i EUs forskningsprojekt CreativeEurope med kartläggning av design som drivkraft för innovation, kreativitet och tillväxt.

15.30–16.15: ”Hagavågen”:
Pehr Erikssons plats

I projektet Torguppdraget skapas nu ett konstverk för platsen, en skulptural installation som kan användas som scen, talarstol eller bara som gemensamt ställe att umgås på.

Kom och ta del av konstnären Signe Johannessens berättelse om hur verket arbetats fram med barnen på Hagaskolan och deras gemensamma diskussioner kring yttrandefrihet, demokrati men även kring färgval och placering.

Medverkande: Signe Johannessen, konstnär
Johanna Adebäck, konstkonsult för Göteborg Konst
Lena Ulrika Rudeke, moderator

16.15–16.45: Västlänken:
Konst i stationerna x 4

Tillsammans med Trafikverket har Statens konstråd genomfört internationella konsttävlingar för gestaltningen av stationerna Haga, Korsvägen och Centralen samt infrastrukturområdet Olskroken i Göteborg. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att komma in tidigt i processen och påverka rummens utformning under jord där konsten blir en del av en helhetsgestaltning.

För att nysta samman vision och form har ett övergripande konstprogram med titeln Kronotopia tagits fram i samarbete mellan Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Göteborg Konst. Konstprogrammet föreslår en undersökning av vår nutid, en översyn av det förflutna och en möjlig insyn i framtiden, kombinerat med ett intresse för platsspecifikt utforskande.

Medverkande: Lotta Mossum arbetar som curator på Statens Konstråd med inriktning på storskaliga permanenta konstprojekt. Mossum projektleder bl.a. den statliga konstsatsningen i Västlänken, Göteborg, i samarbete med Trafikverket samt har varit konstnärligt ansvarig för den nyligen färdigställda Minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004, GravitationalRipples, i Stockholm.

16.15–16.45: Slutord Göteborg Konst

Vi sammanfattar dagen.

17:00: Filmvisning ”Ex Libris” i Hörsalen

Den legendariske dokumentärfilmaren Frederick Wiseman gör en mästerlig och kritikerhyllad närstudie av New Yorks stadsbibliotek och dess roll i samhället.
När han zoomar in på New York Public Library i filmen Ex-Libris handlar det mer om människorna än om böckerna, från ledningens diskussioner till jobbsökarkurser i utsatta områden. För allt är lika viktigt för ett bibliotek i medborgarnas tjänst.

Filmen är 3 timmar och 17 minuter lång, på engelska.

Göteborgs Stadstriennal — Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg genom samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops,
19-22 september 2018

Läs hela programmet här:
⇒ www.stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen