Ilja Karilampi tecknar i neonljus på återvinningscentral i Rannebergen

© Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Under september invigde Bostadsbolaget en ny återvinningscentral i Rannebergen, Angered. Konstnären Ilja Karilampi har gjort gestaltningen på huskroppen. Verket har fått titeln ”thinking thinking dot dot dot”.

— Jag söker efter nya uttryck att omvandla som del av min konst;  musikkultur, grafisk design, humor och berättelser. Någon slags estetiskt exklusivitet som talar till mottagaren och platsen och som inger en känsla av eufori och eskapism. Att Rannebergen är en förort talade till mig – möjligheten att skapa något specifikt just här som bryter mot förväntningarna. Neon mot den orangea färgen gör att återvinningscentralen mer liknar en technobunker. Byggnaden förvandlas visuellt till något du kanske mer sannolikt hittar i Schweiz än här i utkanten av Angered. Verket är till för de boende att umgås med. Jag hoppas alltid på att skapa något som ligger i framkant visuellt, sedan får framtiden utvisa om man träffat någorlunda rätt, det blir som ett spel.”

Ilja Karilampi, foto: Göteborg Konst

Ur uppdragsbeskrivningen: Gestaltningen ska visuellt ta fasaderna i anspråk och leverera en intresseväckande tolkning av den verksamhet som byggnaden syftar att användas till. Med ett tydligt formspråk, som även kan uppfattas på längre avstånd, ska gestaltningen tillföra byggnaden och platsen en särprägel. Gestaltningen bör ge en direkt upplevelse men samtidigt innehålla en komplexitet snarare än att endast vara illustrativ eller dekorativ.

Ur motiveringen till valet av konstnär:  Ilja Karilampi arbetar med igenkännbara symboler från den samtida populärkulturen. I sin konst upphöjer Karilampi tecknens form samtidigt som han destabiliserar deras innebörd. I hans visuella uttryck syns kopplingar till personliga narrativ och inspiration från en kommersiell metropolitisk estetik.

Skiss av Ilja Karilampi

Ur konstnärens skissförslag: För att skapa ett rum som får de boende att känna en lust att använda huset, något som är deras; fästs en serie motiv i futuristisk minimal stil – neonskyltar – på fasaden. De blinkar i intervaller som en animation. Streckade linjer, krumelurer, en uppdelad text som läser ”ÅTER VINN”  på två hörn av betongbyggnaden.¨

Fjälltippen, Bostadsbolagets nya återvinningcentral i Rannebergen. Foto: Bostadsbolaget

Ilja Karilampi (född 1983) är verksam i Stockholm och Berlin. Han är utbildad på Städelschule i Frankfurt am Main och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Ilja har sedan dess haft ett flertal separatutställningar samt medverkat i en rad grupputställningar. I urval: Belenius/Nordenhake, Stockholm; steirischer herbst, Graz; MoMA PS1, New York; Catherine Bastide, Bryssel; Kunst-Werke, Berlin; Wilkinson Gallery, London; Kiasma, Helsingfors, och New Jerseyy, Basel.
2017 gjorde han ”Uninterruptable”, en offentlig utsmyckning på KTH och Karolinska i Flemingsberg.

Återvinningscentralen ”Fjälltippen” är en utökad service till Bostadsbolagets hyresgäster i Rannebergen där det går att lämna hushållens avfall som normalt sätt lämnas på stadens ÅVC-anläggningar. Upphandlingen av konstgestaltningen har skett i samarbete med Göteborg Konst.

⇒ Läs mer om verket på skulpturkartan.