Dansinstallation utforskar voyeurism

”Tysta danser” som framfördes 24 augusti på Blå Stället under Göteborgs dans- och teaterfestivall var ett samarbete mellan festivalen, Trygg, vacker stad och Göteborg Konst.

Scenen är ett skyltfönster. Varje dansare tar på sig hörlurar, väljer sin egen musik och stänger ögonen. En timme senare tar nästa dansare över. Publiken ute på gatan får också lurar, om de vill. I dem hör de samma musik som dansaren.

Dansinstallationen som pågick under tolv timmar är ett försök att utforska spänningsfältet mellan människor som är iakttagare och människor som agerar – en flirt med voyeurismen. Publiken är välkommen att titta, men fråntas sin möjlighet att interagera med artisterna.

Verket faciliterades av: Maja Hannisdal, Ilmari Paananen och Wilhelm Blomberg

Läs mer på gdtf.se:
https://bit.ly/2BAq3Ki