Open call: hbtqi+monument

Esperantoplatsen. Foto: Göteborg Konst.

Göteborg ska få ett hbtqi+monument. Nu kan yrkesverksamma konstnärer lämna intresseanmälan för att skapa konstgestaltningen, som ska placeras vid Esperantoplatsen i centrala Göteborg. 

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning för ett hbtqi+monument i Göteborg.

Hbtqi+monumentet ska dels gestalta en fysisk plats i stadsrummet, dels gestalta berättelser om hbtqi+kampen i Göteborg och på så sätt markera stadens utveckling i frågan. Monumentet ska fungera som en påminnelse om denna kamp; idag, historiskt och i framtiden.

Initiativet till konstgestaltningen kommer från Göteborgs Stads HBTQ-råd, som 2018 lämnade in en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond. Motionen godkändes samma år i kommunfullmäktige.

Platsen för konstgestaltningen är Esperantoplatsen i centrala Göteborg.

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna intresseanmälan senast 15 september. Läs mer om uppdraget på Göteborg HBTQI+stadens hemsida.