Det enade havet i fokus för Sjöfartsmuseets nya konstgestaltning

Visualisering: Benjamin Ohlsson.

När ombyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet står klar nästa år kommer en ny konstgestaltning att ta plats på gräsmattan framför entrén. Verket ONE utforskar havets gåtfullhet och löser upp gränserna mellan natur och kultur.

Det var i början av året som Göteborg Konst gjorde en utlysning för ett nytt offentligt konstverk vid Sjöfartsmuseet Akvariet. Konstgestaltningen skulle utgå från temat antropocen – människans tidsålder, som belyser hur mänsklig verksamhet har blivit en naturkraft som skapar förändringar i jordens ekosystem.

Nu står det klart att det blir konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilinns skulpturala verk ONE som tar plats framför museet.

– Skulpturen består av fyra blad som bildar en sorts kapsel, inspirerat av formen av en blåmussla och äldre dykarklockor. På så sätt kan man se verket som en imaginär farkost som tar besökaren ner till havets botten, säger David Ohlsson och Dit-Cilinn.

I skulpturens ytskikt syns spår av snäckor, tång och mollusker, men också fossilerat skräp: gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Skräpet har börjat absorberas av strukturen och blivit knottrigt; gränsen mellan det naturligt framvuxna och det mänskligt tillverkade är på väg att lösas upp.

– Titeln ONE anspelar på en tanke om det enade havet och en större enighet där människan och övriga biosfären deltar i samma process, berättar Ohlsson/Dit-Cilinn.

Inuti skulpturen är ytan istället blank och skimrar i pärlemor, som insidan av ett snäckskal. När det är mörkt tänds en markbelysning under verket som ger det en gåtfull framtoning.

– Verket knyter an till den stora mängd sägner och myter om varelser och fantastiska ting som sägs ruva i djupen. Det lämnar betraktaren med en uppmaning att omfamna det okända: det gränslösa havet i all dess komplexitet, historia och inte minst dess framtid.

Skiss av verket ONE med markbelysning. Foto: Ohlsson/Dit-Cilinn.

Gestaltningen kommer att gjutas i aluminium och målas med pigmenterad epoxilack. Installation och invigning är preliminärt planerad till våren 2022.

Verket ONE är finansierat av Higab och tillkommer genom enprocentregeln. Den innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till.