”Forest Fuel” – Sävenäsverket förvandlas till upplyst skog under dygnets mörka timmar

Jessica Lloyd-Jones, "Forest Fuel", Sävenäsverket, 2018. Foto: Björn Duivenvoorden

Det storskaliga projektionsverket  ”Forest Fuel” vill synliggöra energiprocessen vid Sävenäsverket – en anläggning som drivs med träflis från skogsindustrin, för att generera kraft och uppvärmning för Göteborgs Stad.

Den walesiska konstnären Jessica Lloyd-Jones fick uppdraget att skapa ett konstverk i form av en stor ljusprojektion på Sävenäsverket, väl synligt för göteborgarna, i samband med att Sävenäs nya entrébyggnad invigdes.

Projektionsdesignen bygger på silhuetter av olika tallarter i varierande nyanser av grönt, vilket  hjälper till att ”mjuka upp” byggnaden på natten. Subtila animationseffekter ökar ytterligare den visuella effekten. Projektionen är endast synlig under några mörka timmar av dygnet.

Jessica Lloyd-Jones. Foto: Jeanette Larsson, Göteborg Energi
Jessica Lloyd-Jones, ”Forest Fuel”, Sävenäsverket, 2018. Foto: Björn Duivenvoorden

– Jag ville skapa ett verk som kommunicerar skogens roll och betydelse för att upprätthålla Göteborgs energibehov. Jag blev fascinerad över att askan från förbränningen av träflisen förs tillbaka till skogen för att återföra de näringsämnen som är nödvändiga för återplantering och återväxt av ny skog. Det representerar en unik cykel för förnybar energi, säger konstnären Jessica Lloyd-Jones.

– Vi ville att konstverket skulle kunna ses av många i staden och inte stängas in bakom grindar och staket och bara vara tillgängligt för några få. Här får vi också tillfälle att illustrera vad vi faktiskt gör inne på Sävenäsverket, att vi förser göteborgarna med värme från den förnybara källa som bränsle från skogen är, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör, Göteborg Energi.

Jessica Lloyd-Jones  (f.1983)  är en bildkonstnär baserad i norra Wales UK. Hennes  konst omfamnar vetenskap och teknik. Hon är särskilt intresserad av energi, materia och naturfenomen. Genom innovativ användning av material och ljus målar hon upp olika perspektiv av den värld vi lever i.

Verket är finansierat inom ramen för enprocentsregeln i ett samarbete mellan Göteborg Konst och Göteborg Energi.