Handlingsplan – tillfällig konst under byggtid – Västlänken

 

Installationsbilder från verket Transition på Göteborgs Konsthalls utställning Naturrum, 2014.
Installationsbild från verket Transition av Caroline Mårtensson på Göteborgs Konsthalls utställning Naturrum, 2014.

I januari 2016 togs det övergripande konstprogrammet Kronotopia gemensamt fram av Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Göteborg Konst och White arkitekter.

Kronotopia ger en samsyn på de konstnärliga gestaltningsperspektiven; en övergripande tematik (tid och rum) samt möjliggör ett helhetsgrepp om anläggningen och dess omgivande miljöer. Kronotopia ligger till grund även för den här handlingsplanen avseende tillfällig konst.

I april 2016 fick jag i uppdrag av Göteborg Konst att ta fram en handlingsplan för arbetet med tillfällig konst under byggnationen av Västlänken. Handlingsplanen innehåller en beskrivning av var och hur konsten kan komma in temporärt i Västlänken, och ger förslag på en situationsspecifik metod. Genomgående lyfts olika exempel på konstnärer och projekt för att ge en så konkret bild som möjligt av potentialen med samtidskonstens olika uttryck och variationer.

Konstnärliga produktioner kan skapa miljöer, perspektiv och erfarenheter för Göteborgs invånare och besökare som gör den omfattande byggnationen och ingrepp i de offentliga rummen som arbetet med Västlänken innebär till en erfarenhet bortom byggkaos, kanske rent av till någonting positivt.

Syftet med att arbeta med temporär konst är att bredda fältet offentlig konst till att omfatta den mångfald av uttryck som konstnärer idag arbetar med i de gemensamma rummen. Tillfälliga konstprojekt som på olika sätt utforskar samtiden och utvecklar relationen mellan konst och våra gemensamma rum och vad konst i Västlänken kan vara.

Augusti 2016
Anna van der Vliet, konstnärlig ledare för ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art

⇒ Ladda ner PDF-fil med hela programmet från vårt filarkiv.