”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken

 

”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson/Bildupphovsrätt, 2018, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Konstnären, 2017

Konstnären Ulrika Janssons verk ”En vinge rörde mitt hår”, i Bergkristallsparken, Tynnered, är nu invigt. (Klicka här för karta).

Ett trettiotal personer hade trots vädret samlats på eftermiddagen onsdag den
31 januari 2018 för att delta i invigningen av detta nya konstverk som bekostats av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Invigningstalare var Lars Edmar, ordförande i utskottet Göteborg Konst och ordförande Cecilia Dalman Eek från Park- och naturnämnden. Konstnären Ulrika Jansson berättade lite om sina tankar kring verket och Inger Skogsberg som låg bakom den motion som resulterade i konstverket berättade kort om hur det kom sig att hon tyckte denna plats var i behov av ny konst.

Utöver politiker och tjänstemän deltog även två klasser från fritidsskolan som höjde stämningen med sin närvaro.

⇒ Läs mer om konstverket här.

Bild från invigningen av konstverk, Bergkristallparken, Tynnered, Göteborg den 31 januari, 2018.
Från invigningen av konstverket. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Bild från invigningen av konstverk, Bergkristallparken, Tynnered, Göteborg den 31 januari, 2018.Cecilia Borgström-Fälth, Göteborg Konst, Lars Edmar och Cecilia Dalman Eek. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018