Tre frågor till konstnären Fredrik Strid

Ett foto av ett konstverk i gjutjärn.
"Navigator" © Fredrik Strid /Bildupphovsrätt 2024. Foto: Lo Birgersson, 2024.

På Gråberget i Majorna syns en över två meter hög gorilla som står på sina bakben och ser upp mot stjärnhimlen. Det är skulpturen ”Navigator” av konstnären Fredrik Strid.

Kan du berätta om din konstgestaltning?

– Till Gråberget har jag gjort en gorilla i rostigt gjutjärn, skulpturen ser ut att smälta. Den står människolikt och upprätt på sina bakben och ser upp mot stjärnorna. En fjärran släkting till oss som kanske får insikter om hur världen med universum är betingat. Navigator kan ses som en stjärnskådande spegling av oss människor och skulpturen bjuder in till att stanna upp och reflektera över vart vi är på väg och vart vi kommer ifrån.

Finns det några särskilda frågor som är viktiga för dig och som återkommer i ditt konstnärskap?

– Människans relation till natur har alltid varit centralt i mitt konstnärskap, jag intresserar mig mycket för mötet mellan den ”vetenskapliga naturen” och den faktiska naturen. Jag hittar mycket inspiration på naturhistoriska museum, i konsthistoria, och i att gå runt i naturen och upptäcka. Mina konstnärliga processer är ofta långvariga och ihärdigt nötande. Det taktila, händernas närhet i görandet, har blivit mer och mer viktigt i mitt konstnärskap.

Vad är viktigt för dig i relationen mellan din konst och de som möter den?

– Jag blir glad när den som möter mina verk först kan få en direkt kroppslig relation till verket i fråga, och att i nästa steg ledas in i mer djuplodande associationer som kan sätta spår och som man kan förundras över under lång tid. Det är i mötet mellan den som ser verket, med alla de erfarenheter och tankar som den personen har, och verket i sig som jag vill skapa en spänning.

På Göteborgs Konstkarta kan du läsa mer om verket.