Tunneln: en webbsida som performativt verk

Skärmavbild från Patricia Vanes webbsida "Tunneln".

Patricia Vane är en av åtta konstnärer som deltar från studiegruppen Kronotopia i projektet ”Konst under byggtiden av Västlänken”. Hon har skapat webbsidan ”Tunneln”, där hon följer och dokumenterar gruppens rörelser genom projektet.

”Konst under byggtiden av Västlänken” är ett projekt som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden. Som en del av projektet ska studiegruppen Kronotopia göra konstnärliga undersökningar av olika aspekter av Västlänken under 2020-2021.

Gruppen består av åtta konstnärer från konstplattformen Skogen, och undersökningarna kan handla om både sociala och politiska såväl som estetiska aspekter av Västlänken. En bärande tanke i processen är att skapa ett kollektivt arkiv, där konstnärerna kan ta del av varandras material och kunskap. Arkivet kommer att bli tillgängligt för göteborgarna, genom presentationer av olika konstverk och fördjupande samtal.

Designern och performancekonstnären Patricia Vane är en av de åtta konstnärerna. Hennes del i projektet är att dokumentera och kartlägga gruppens processer och rörelser, genom webbsidan Tunneln. Flödet av rörelser på webbsidan kan liknas vid ett perfomativt eller kanske koreografiskt verk.

–  Jag studerar och dokumenterar vad som händer inom gruppen och i de enskilda konstnärernas processer, och det är min konstnärliga tolkning av det som slutligen blir innehållet på webbsidan. Som material använder jag allt ifrån mejlkonversationer till bilder, säger Patricia Vane.

Idén om att göra en webbsida fick hon när gruppen ombads att löpande rapportera hur det gick med processen.

–  I början av projektet bad processledaren på Göteborg Konst oss att rapportera våra framsteg längs vägen till henne. Då kom idén om att själva rapporteringen skulle vara mitt konstnärliga verk, säger Patricia Vane.

Processen är målet

På samma sätt som Västlänken är Tunneln under konstruktion. Den uppdateras kontinuerligt under projektets gång. Men till skillnad från Västlänken finns ingen klar målbild.

–  Jag har ingen förutfattad mening om hur mitt projekt ska sluta eller vad resultatet ska bli. På webbsidan bygger jag bit för bit en reflektion av projektet, genom gruppens rörelser och min tolkning av dem. Det är processen som är målet, i någon mening.

Men någon form av publik presentation ska det bli, i början på nästa år.

–  Jag kommer att göra en live-presentation av hur processen med att utforma webbsidan har sett ut, hur jag har samlat och registrerat information om gruppen, antingen digitalt eller inför publik. Presentationen knyter samman olika dimensioner av projektet: processen, gruppen, publiken, arkivet som gruppen skapar, och så vidare, och tillför ytterligare ett lager till webbsidan.

Webbsidan finns på tunneln.skogen.pm. Projektet ”Konst under byggtiden av Västlänken” är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Trafikkontoret i Göteborgs Stad.