Nu släpps bok om Romanoparken

Boken Romanoparken. Foto: Robin Hayes.

Idag, på Förintelsens minnesdag, släpps boken om Knutte Westers offentliga konstverk ”Romanoparken – Sång om en plats”, ett verk som gestaltar en mosaik av romska erfarenheter och minnen. Boken består av anteckningar, brev och samtal, och skildrar två år av den omfattande kollektiva processen bakom verket.

Konstverket Romanoparken – Sång om en plats invigdes på Stadsmuseets innergård i maj 2020. Konstverket gestaltar en mosaik av romska erfarenheter och minnen. Från början var uppdraget att skapa ett minnesmärke över romernas historia i Göteborg, ett uppdrag som konstnären Knutte Wester till slut fann omöjligt att genomföra. Två år in projektet sa han upp sig, vilket ledde till att uppdraget formulerades om från grunden.

Boken Romanoparken skildrar dessa första år av uppdraget. Genom anteckningar, brev och samtal får vi insyn i den långa kollektiva processen bakom verket, en process som rör sig mellan politik, kommunal verksamhet, samtidskonst och frågor rörande den nationella minoriteten romer.

– Att som konstnär navigera mellan så olika kunskapsfält är inte en enkel väg, och boken inleds just med frågan: ”Vad har jag gett mig in på?”. Utgivningen av boken syftar till att synliggöra den konstnärliga processen och ger en möjlighet att förstå bakgrunden, tankar och överväganden som görs i ett sådant arbete, säger Angelica Olsson, intendent på Göteborg Konst.

Pekar mot framtiden

I boken ges också utrymme för personliga vittnesmål och andra perspektiv på nutidshistoria än de som vanligtvis framhävs. På så sätt belyser boken även den strukturella rasism, diskriminering och exkludering som resande och romer utsätts för i Sverige än idag. Den berättar samtidigt om sociala center och mötesplatser, om gemenskap, om kampen för rättigheter, erkännande och upprättelse.

Romanoparken. Foto: Robin Hayes.

– I dag samlas människor över hela världen för att hedra minnet av alla som mördades under Förintelsen och alla de som stod upp för alla människors rättigheter och lika värde. Det är viktigt att inte glömma historien och påminna oss om att aldrig ta frihet eller mänskliga rättigheter för givet. Samtidigt pekar konstverket Romanoparken – Sång om en plats framförallt mot framtiden, genom att skapa en ny mötesplats i centrala Göteborg, säger Angelica Olsson.

Boken Romanoparken är finansierad av kulturförvaltningen och ges ut av förlaget Praun & Guermouche. Den är författad av konstnären Knutte Wester i dialog med Singoalla Millon, Diana Nyman, Kurt Magnusson, Ingrid Schiöler, Maria Dimitri, Marita Busk, Fred Taikon, Sonja Taikon, Rozalia Milanson, Rosita Grönfors, Sabina Kwiek, Monalisa Pruteanu, Domino Kai, Bagir Kwiek, Maria Bogeblad, Milaja Nyman och Marius Pruteanu.

Angelica Olsson från Göteborg Konst har författat efterordet, ”Demokrati som curator”.

Konstverket Romanoparken – Sång om en plats ska, när Västlänken är klar, flyttas till Bergslagsparken där det ska stå permanent.

Mer information