Open call: konstgestaltning integrerad i fasad, Östra Kålltorp

Skiss av de nya husen. Bild: Bostadsbolaget.

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning till ett nytt bostadskvarter i Östra Kålltorp, Göteborg. Konstgestaltningen ska vara integrerad i tre av fasaderna och utgå från temat (ny) begynnelse.

Yrkesverksamma konstnärer kan söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till ett nytt bostadskvarter i Östra Kålltorp i Göteborg. Yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha en konstnärlig högskoleutbildning eller ha bedrivit kvalificerad konstnärlig verksamhet under minst tre år.

Upphandlingen är en urvalsupphandling, vilket innebär att den är uppdelad i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning, därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Konstgestaltningen är finansierad av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Beställare är Bostadsbolaget, som bygger tre nya bostadshus och ett parkeringshus i Östra Kålltorp, Göteborg. Husen är belägna längs den nya gatan Övre Sanatoriegatan som ska öka tillgängligheten in i området. Husen är sex och sju våningar och varje hus rymmer mellan 38 och 62 lägenheter. Ett mål med projektet är att skapa ett bostadskvarter som samspelar med den äldre miljön och bebyggelsen i området.

Uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, platsspecifik konstgestaltning som ska integreras på tre ställen i de platsmurade fasaderna på två av Bostadsbolagets byggnader. Konstnären får en unik möjlighet att arbeta helt integrerat i fasaden och konsten blir fullt ut en del av byggnaden.
  • Temat för konstgestaltningen är ”(Ny) begynnelse”. Konstnären kan tolka temat brett. Det kan till exempel handla om att gestalta eller kommentera områdets historia eller geologi, eller visionärt och/eller humoristiskt blicka framåt på områdets och mänsklighetens framtid.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 000 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Lämna intressenmälan elektroniskt genom Mercell TendSign. I TendSign finns fullständig information om hur du ska göra. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 4 mars 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen är en offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Om du har frågor måste du ställa dem direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.