Medborgarinitiativ blev konstverk i Björkekärr

Två ben står i en rabatt. Benen har klövar som fötter som sedan glider över i människolår.
Thale Vangens skulptur "Skymt" står vid Trätorget i Björkekärr. Foto: Jan Dahlqvist.

Nu har konstnären Thale Vangens verk ”Skymt” invigts vid Trätorget i Björkekärr. Den två meter höga skulpturen föreställer ett par ben som tycks tillhöra en sagofigur, och tillkom genom ett initiativ från de boende i området.

Ett par två meter höga ben i brons sticker upp ur en rabatt vid Trätorget i östra Göteborg. Benen har djuriska klövar som senare glider över i människolår. Kanske är det en skymt av en faun eller Pan?

Verket heter just ”Skymt” och är skapat av konstnären Thale Vangen.

– Min intention med skulpturen till Trätorget är att den sagolika gestalten kan verka som ett avbrott i vardagen och mana fram sinnesstämningar, berättelser och fantasier, säger Thale Vangen.

Det var HSB Bostadsrättsföreningen Björkekärr som 2018 tillsammans med politiker i fullmäktige la en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond om att Trätorget skulle få ett konstverk. Platsen är välbesökt av de boende, men området har idag få offentliga konstverk. Idén var att det skulle bli ett konstverk som kan leda till möten och samtal, utifrån en tematik som utgår från miljö, djur och natur.

– Rabatten där benen är placerade har växter som ger färg och variation i höjden, och knyter an till den omkringliggande naturen i Björkekärr, säger Thale Vangen.

Läs mer och se fler bilder på konstverket på Konstkartan.