Ringar

© Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Det lite kluriga konstverket består av fyra sammansatta ovala ringar i rödfärgad betong och är placerat inne på Oxelgården i Gårdsten.

Ringarna liknar länkar i en kedja, och att gjuta ihop de olika delarna var nog en konst i sig.

Betongen är rödfärgad, vilket går igen i ett annat konstverk av konstnären i samma område, Fyrplint. För att kunna få till en så pass stark röd nyans var konstnären tvungen att tillföra mycket rött pigment i betongen, vilket enligt gjuteriet kunde påverka hållfastheten. Men eftersom det nu stått där sedan 1971 har hållbarheten visat sig vara tillräcklig.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Ralph Lundquist är född 1931 i Göteborg. Han är verksam som skulptör, målare och tecknare. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, 1948–51 och vid Valands konstskola i Göteborg 1951–55, där han hade Endre Nemes som lärare. Han är representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Borås konstmuseum. I Göteborg finns även Lundquists verk  Gemenskap i Slottsskogen (även känd som Drakslingan) och Mattan i Askim.

Kalender

© Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Kanske inspirerades konstnären av barndomens julkalender, med en lucka att öppna varje dag och den spänning och förväntan som låg i det? 

Alla luckor i ”kalendern” har varierande öppningar. Helt eller halvt öppnade, med hela eller fyrdelade lucköppningar, bildar de tillsammans en slags ”luckornas dans”. Till höger om den stora formen sitter en mindre fyrkantig form med fem horisontella öppningar.

Verket går också i formmässig dialog med den välvda glasväggen bredvid. Väggen består av fyrkantiga glasblock i ungefär samma storlek som de 102 luckorna i kalendern.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Ralph Lundquist föddes 1931 i Göteborg. Han är verksam som skulptör, målare och tecknare. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1948–51 och vid Valands konstskola i Göteborg 1951–55, där han hade Endre Nemes som lärare. Som konstnär är han representerad på Moderna museet, Göteborgs-, Norrköpings- och Borås konstmuseum.

Lundquist har gjort ytterligare två konstverk i Gårdsten, Fyrplint och Ringar. I Göteborg finns även verken Gemenskap och Mattan av konstnären.

Fyrplint

© Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Titeln Fyrplint är kanske inte alldeles lätt att förstå. En plint kan vara en grundstolpe i betong, ett gymnastikredskap eller en kopplingspunkt i ett elskåp. Det man däremot kan koppla titeln till är att verket upptill består av fyra ovala delar.

Verkets nedre del består av fyra stående betongblock. Ovanpå är en sammansatt stor form placerad. Den övre större formen ser ut att när som helst kunna välta över ända och det är här som dynamiken i det stilla konstverket ligger. Lite som det lutande tornet i Pisa.

Verket är genomfärgat rött och för att kunna få till en så pass stark röd nyans var konstnären tvungen att tillföra mycket rött pigment i betongen, vilket enligt gjuteriet kunde påverka hållfastheten. Men eftersom det nu stått på sin plats sedan 1971 har hållbarheten visat sig vara tillräcklig.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Ralph Lundquist föddes 1931 i Göteborg. Han är verksam som skulptör, målare och tecknare. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1948–51, och vid Valands konstskola i Göteborg 1951–55, där han hade Endre Nemes som lärare. Som konstnär är han representerad på Moderna museet, Göteborgs-, Norrköpings- och Borås konstmuseum.

Lundquist har gjort ytterligare två konstverk i Gårdsten, Kalender och Ringar. I Göteborg finns även verken Gemenskap och Mattan av konstnären.

Mattan

Mattan © Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Mattan © Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

En matta som påminner om en svunnen tid? 

Området Pilegården där verket är placerat byggdes 1968. När området var nytt placerades ett flertal konstverk på de olika gårdarna. En del av dem har förfallit, gått sönder, tagits bort av olika orsaker, men några finns fortfarande kvar.

Mattan av Ralph Lundquist är en påminnelse om den tid när det mer eller mindre var obligatoriskt med en piskställning på varje gård. Numera är det inte en självklar syn i bostadsområdena.

Fotot med den lilla pojken är från 1968 när verket var nytt.

Konstnären Ralph Lundquist är född 1931 i Göteborg. Han är verksam som skulptör, målare och tecknare. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, 1948–51 och vid Valands konstskola i Göteborg 1951–55, där han hade Endre Nemes som lärare.

Han är representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Borås konstmuseum. I Göteborg finns även Lundquists verk  Gemenskap i Slottsskogen (även känd som Drakslingan), samt Fyrplint och Ringar i Gårdsten.

Gemenskap (Drakslingan)

© "Gemenskap", Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
© "Gemenskap", Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

På Slottsskogens gräs vid Linnéplatsen knyts världens folk och kulturer samman i en generös gest.

Skulpturen är resultatet av en allmän idétävling. Uppdraget var att knyta an till stadens nya göteborgare från alla delar av världen genom en konstnärlig gestaltning. Det vinnande bidraget skulle placeras vid Linnéplatsen. Av 44 förslag gick fyra vidare till en andra omgång. Valet till slut föll på Ralph Lundquists verk med arbetsnamnet Drakslinga. Så här löd juryns motivering: ”Konstnärligt betydande med en originell, vacker symbolik som i såväl helhet som i detalj utgör ett talande inslag på en välbesökt plats”.

Ett hem för alla

1995 stod skulpturen klar, då med det slutliga namnet Gemenskap. Sju stycken elva meter höga obelisker välver sig över gräsmattan. Varje pelare har varsin färg och varsitt sirligt reliefmönster inspirerat av ornament från olika världsdelar. I toppen flätas obeliskerna samman i en nordisk drakslinga som öppnar sig mot himlen. Enligt konstnären själv är skulpturen formad som en hydda, som en symbol för hem och gemenskap.

Målaren, grafikern och tecknaren Ralph Lundquist föddes 1931 och studerade på Slöjdföreningens skola och Valands målarskola i Göteborg. Bland hans offentliga arbeten finns utsmyckningar för Drottning Silvias barnklinik på Östra sjukhuset, betongskulpturen Mattan i Askim och ett flertal verk från 1970-talet i Gårdsten; Ringar, Fyrplint, och Kalender.

Ralph Lundquists konst kännetecknas ofta av landskap och figurer i en kontrastrik färgskala. Han är en av medlemmarna i konstnärsgruppen Grupp 54 och är representerad vid Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Borås konstmuseum.

Verket Gemenskap är bekostat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.