Fyrplint

© Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Titeln Fyrplint är kanske inte alldeles lätt att förstå. En plint kan vara en grundstolpe i betong, ett gymnastikredskap eller en kopplingspunkt i ett elskåp. Det man däremot kan koppla titeln till är att verket upptill består av fyra ovala delar.

Verkets nedre del består av fyra stående betongblock. Ovanpå är en sammansatt stor form placerad. Den övre större formen ser ut att när som helst kunna välta över ända och det är här som dynamiken i det stilla konstverket ligger. Lite som det lutande tornet i Pisa.

Verket är genomfärgat rött och för att kunna få till en så pass stark röd nyans var konstnären tvungen att tillföra mycket rött pigment i betongen, vilket enligt gjuteriet kunde påverka hållfastheten. Men eftersom det nu stått på sin plats sedan 1971 har hållbarheten visat sig vara tillräcklig.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Ralph Lundquist föddes 1931 i Göteborg. Han är verksam som skulptör, målare och tecknare. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1948–51, och vid Valands konstskola i Göteborg 1951–55, där han hade Endre Nemes som lärare. Som konstnär är han representerad på Moderna museet, Göteborgs-, Norrköpings- och Borås konstmuseum.

Lundquist har gjort ytterligare två konstverk i Gårdsten, Kalender och Ringar. I Göteborg finns även verken Gemenskap och Mattan av konstnären.