Kalender

© Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Kanske inspirerades konstnären av barndomens julkalender, med en lucka att öppna varje dag och den spänning och förväntan som låg i det? 

Alla luckor i ”kalendern” har varierande öppningar. Helt eller halvt öppnade, med hela eller fyrdelade lucköppningar, bildar de tillsammans en slags ”luckornas dans”. Till höger om den stora formen sitter en mindre fyrkantig form med fem horisontella öppningar.

Verket går också i formmässig dialog med den välvda glasväggen bredvid. Väggen består av fyrkantiga glasblock i ungefär samma storlek som de 102 luckorna i kalendern.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Ralph Lundquist föddes 1931 i Göteborg. Han är verksam som skulptör, målare och tecknare. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1948–51 och vid Valands konstskola i Göteborg 1951–55, där han hade Endre Nemes som lärare. Som konstnär är han representerad på Moderna museet, Göteborgs-, Norrköpings- och Borås konstmuseum.

Lundquist har gjort ytterligare två konstverk i Gårdsten, Fyrplint och Ringar. I Göteborg finns även verken Gemenskap och Mattan av konstnären.