Granit

Granit © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Två granitblock, det ena rött och det andra i en gulgrå ton, är placerade på en kullerstensbelagd yta framför en fastighet på Eriksberg. Är de kanske inbegripna i ett tyst samtal om sina olikheter? Det ena är mer organiskt, medan det andra ser ut att vara skapat av en maskin med sitt kilformade och konkreta uttryck.

Bägge granitblocken har varsin blankpolerad yta. På det främre röda blocket är det den kulliga ovansidan som slipats och på det bakre den främre kortsidan.

Oavsett vad man som betraktare läser ut av konstverket händer det nästan alltid något i den mänskliga hjärnan när man som i detta fall betraktar två sammanhörande objekt placerade bredvid varandra. Man letar likheter, skillnader och förhåller sig till de mellanrum som uppstår mellan objektens delar.

Med tanke på titeln som konstnären givit verket kanske det ”bara” handlar om de möjligheter som finns att forma ett hårt material som granit till så väsensskilda uttryck?

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Flera av hans skulpturer är huggna i stora stenblock.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som ArcBohuslänMinnesmonument över Backabrandens offer, Näcken spelar upp och Solringen.

Solringen

© "Solringen", Claes Hake/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© "Solringen", Claes Hake/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

På den stora gräsmattan utanför Humanistiska fakulteten i Renströmsparken står en bronsring, som kan fungera som en symbol för kunskapens nålsöga.

Den enkla och tydliga formen står i kontrast till byggnaderna och naturen runt omkring. Kanske upptäcker du något nytt om du låter den runda formen begränsa ett utsnitt från det omgivande landskapet?

Verket står precis utanför Göteborgs universitets humanistiska fakultet och universitetsbibliotek. Traditionellt brukar nyutexaminerade humanister tåga genom ringen efter sin examensceremoni, som en symbol för att passera genom kunskapens nålsöga.

En annan version av Solringen finns i den danska staden Hjörring.

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Många av Hakes senare konstverk är ofta storskaliga granitskulpturer vilka finns på många platser i Sverige och i utlandet.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som Arc, Bohuslän, Kunskapens källa, Minnesmonument Backabrandens offer och Näcken spelar upp.

Verket Solringen ägs av Statens konstråd och förvaltas av Göteborgs universitet.

Kunskapens källa

© Claes Hake/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© Claes Hake/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

På Samhällsvetenskapliga fakultetens innergård i Haga står Claes Hakes granitskulptur ”Kunskapens källa”, precis bredvid Britt Ignells ”Torn”.

Skulpturen är ett stående granitblock med ett hål i mitten, och genom hålet löper en fallande båge i röd granit. Längs med granitblockets nederkant finns små utstansade hål.

Bredvid granitskulpturen står Britt Ignells skulptur Torn , som kan skymtas i bakgrunden på en av bilderna. Båda verken tillkom i samband med att universitetets nya byggnad stod klar 1990 och bekostades av Statens Konstråd. Tack vare sina väsensskilda uttryck berikar de båda skulpturerna inne på den lite trånga gården varandra.

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Flera av hans skulpturer är huggna i stora stenblock.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som Arc, Bohuslän, Minnesmonument över Backabrandens offer, Näcken spelar upp och Solringen.

Näcken spelar upp

© Claes Hake/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© Claes Hake/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Näcken spelar upp är en skulpturgrupp placerad på kvarteret Traktörens innergård, mellan Postgatan och Köpmansgatan.

Verket består av fyra gestalter i brons placerade på betongfundament. Den centrala gestalten är Näcken, som sittandes på en klippkant invid ett vattenfall spelar på sin violin. Nedanför står två gestalter, en vuxen och ett barn, som håller varandra i handen. Den vuxne pekar mot den violinspelande Näcken och verkar vara på väg ditåt. Barnet ses snarare streta emot så gott det går inför vad som kanske är både främmande och skrämmande.

Snett bakom dem står en åldrande man som bär på ett fiolfodral. Figuren är baserad på den verkliga personen John Eriksson, eller ”Fiolmannen” som han kallades. Han levde mellan 1896-1991 och var en enslig man som under 1960- och 1970-talet kunde ses vandra runt i Slottsskogen med sin fiollåda, en slags verklighetens Näcken.

Näcken spelar upp är en av de större konstgestaltningarna i staden och som på ett inkännande sätt berättar om livet, åldrande, passion, rädsla och skapandets villkor.

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Många av Hakes senare konstverk är ofta storskaliga granitskulpturer vilka finns på många platser i Sverige och i utlandet.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som Arc, Bohuslän, Kunskapens källa, Minnesmonument Backabrandens offer, och Solringen.

Verket Näcken spelar upp skapades när Traktören byggdes, genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Bohuslän

Bohuslän © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Bohuslän © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

Mellan Nordstan och Centralstationen står en skulptur med en historia lika brokig som sin slingrande form.

Skulpturen är gjord i granit och brons och är enligt konstnären själv skapad utifrån en naturtematik: havet, himlen och bergen, vilket återspeglas i skulpturens former.

Skulpturen har en brokig historia och var ett tag nära att gå förlorad. Bohuslän kom på plats på Centralstationen redan 1983. Då stod den inne vid ett av spåren, där verket var platsspecifikt utformat och tänkt att välkomna resenärerna till Göteborg. Men när X2000-tågen började köra på 1990-talet försvann Bohuslän plötsligt till förmån för en aluminiumställning som skulle användas för att putsa fönster på de nya tågen.

Det visade sig sedan att Jernhusen AB, en avknoppad del av SJ med ansvar för stationsområdet, hade kapat upp skulpturen för att sälja den som skrot. Turligt nog uppmärksammades detta i tid och skulpturen kunde så småningom räddas.

Skulpturen fick först en mer undanskymd plats inne på centralen, men 2009 flyttades skulpturen till sin nuvarande placering mellan Nordstan och Centralstationen. Det som från början var tänkt som en välkomsthälsning till tågresenärerna som kom till Göteborg, får nu vinka adjö och tacka för besöket istället.

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Många av Hakes senare konstverk är ofta storskaliga granitskulpturer vilka finns på många platser i Sverige och i utlandet.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som Arc, Solringen, Kunskapens källa, Minnesmonument Backabrandens offer och Näcken spelar upp.

Verket Bohuslän är inköpt av Statens konstråd, men ägs numera av Göteborgs Stad.

Minnes­monument, Backabrandens offer

Minnesmonument, Backabrandens offer © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Minnesmonument, Backabrandens offer © Claes Hake/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

63 namn som stjärnor på en djupblå himmel. Det blankpolerade, böjda granitmonumentet hedrar alla de ungdomar som omkom i diskoteksbranden vid Backaplan 1998.

Natten mellan den 29 och 30 oktober 1998 utbröt en av de svåraste brandkatastroferna i Sverige i modern tid. Den Makedoniska föreningens lokal på Backaplan brann och 63 ungdomar omkom. Den yngste var tolv år och den äldsta tjugo. 162 skadade ungdomar fördes till sjukhuset.

Morgonen därpå var Göteborg en stad i sorg. Samma kväll hölls en minnesgudstjänst i Göteborgs domkyrka där statsminister Göran Persson närvarade.

En hel stads trauma

År 2000 fälldes fyra ungdomar för att ha anlagt branden. Motivet var att en av dem nekats gratis inträde till festen. Idag har lokalen renoverats och används av Föreningen Brandoffrens anhöriga för att utbilda ungdomar i vilka konsekvenser en brand kan få.

Claes Hakes minnesmonument i blåskimrande norsk granit stod klart 2008 på tioårsdagen av branden. Över tusen människor deltog i invigningen som hölls med fackeltåg, tal och nykomponerad musik. På de fem sammanfogade stenskivorna är namn och ålder på alla de ungdomar som omkom ingraverade. Både platsen och minnesmärket är symboler för en hel stads trauma.

Claes Hake är född 1945. Han utbildade sig i måleri på Valands konstskola i Göteborg och inriktade sig senare på skulptur. Han har arbetat med allt från plast, lera, gips och brons till skulpturer huggna i sten.

I Göteborg har han skapat flera välkända offentliga konstverk, däribland Bohuslän vid Centralstationen och Solringen i Renströmsparken.

Arc

"Arc", © Claes Hake/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Mitt emellan Klippans småbåtshamn och Jaegerdorffsplatsen är den stora stenskulpturen i två delar placerad.

Två stora bågar i granit vilar tungt på en gräsmatta framför den tidigare ankarsmedjan i Klippan, Majorna. Med tanke på områdets historia med flera båtvarv där bland annat några av Ostindiska kompaniets fartyg byggdes, kan formen på konstverket leda tankarna till båtar och långsträckta fartygskölar.

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Många av Hakes senare konstverk är ofta storskaliga granitskulpturer vilka finns på många platser i Sverige och i utlandet.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som exempel, Bohuslän, Kunskapens källa, Minnesmonument Backabrandens offer, Näcken spelar upp och Solringen.

Verket Arc är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.