Arc

"Arc", © Claes Hake/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Mitt emellan Klippans småbåtshamn och Jaegerdorffsplatsen är den stora stenskulpturen i två delar placerad.

Två stora bågar i granit vilar tungt på en gräsmatta framför den tidigare ankarsmedjan i Klippan, Majorna. Med tanke på områdets historia med flera båtvarv där bland annat några av Ostindiska kompaniets fartyg byggdes, kan formen på konstverket leda tankarna till båtar och långsträckta fartygskölar.

Konstnären Claes Hake är född 1945. Han studerade måleri vid Konsthögskolan Valand och under studierna började han fatta intresse för skulptering. Till en början arbetade han främst med plastobjekt för att sedan övergå till lera, gips, brons och sten. Många av Hakes senare konstverk är ofta storskaliga granitskulpturer vilka finns på många platser i Sverige och i utlandet.

Claes Hake har skapat flera offentliga konstverk i Göteborg, som exempel, Bohuslän, Kunskapens källa, Minnesmonument Backabrandens offer, Näcken spelar upp och Solringen.

Verket Arc är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.