Genius

Genius © Carl MIlles/Bildupphovsrätt 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Skulpturen ”Genius” skänktes som gåva 1959 till Sahlgrenska sjukhuset. Carl Milles arbetade med ”Genius” 1932-1940. Skulpturen göts i flera exemplar och enligt vissa källor är motivet en hyllning till författaren och konstnären August Strindberg.

Namnet Genius kommer från den romerska mytologin och syftar på att varje man/kvinna  (den kvinnliga motsvarigheten benämns ”juno”) har en personlig skyddsande som följer hen genom hela livet. Genien/Junon ansågs av vissa vara en god ande, medan andra ansåg den vara ond.

Vi ser en muskulös bevingad mansgestalt, kanske en ängel, med en lyra i handen i en dramatisk pose. Vill figuren kränga av sig sina vingar och bli fri eller är det uttryck för lidelse och passion?

I samband med en renovering av Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2005 stals skulpturen. Den återfanns några år senare och efter renovering kunde den åter sättas upp 2010. Utöver detta exemplar av Genius finns även en version på Sankt Sigfrids plan i Göteborg.

Verket ägs och förvaltas av Västra Götalandsregionen.

Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

Carl Milles är rikligt representerad i Göteborg. Vid Götaplatsen finns flera av hans skulpturer, bland annat Danserskor och hans kanske mest kända Poseidon med brunnskar.

 

Minnesbrunn med Triton

Minnesbrunn med Triton © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

20 år efter att Carl Milles Poseidon invigdes på Götaplatsen fick havsgudens son Triton också sin plats i Göteborg. Triton var enligt grekisk mytologi son till Poseidon och havsgudinnan Amfitrite och var hälften fisk och hälften människa.

Triton, som enligt mytologin styrde över vågorna, ses här avbildad som om han uppburen på en våg sträcker huvud och armar upp mot himlen, medan han blåser i en snäcka och får havet att storma eller stillna. Genom att blåsa i snäckan kunde han också skrämma jättar på flykten.

Triton är utförd i brons, den urn-liknande formen är gjord i svart granit och bassängen är täckt med bitar av alla de marmorsorter som finns i Sverige.

Skulpturen skapades av Milles redan på 1920-talet och visades för första gången i Göteborg på Jubileumsutställningen 1923. Den var då placerad där nuvarande Göteborgs Konserthus ligger.

Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer i brons eller gips dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

I Göteborg finns ett flertal verk av Carl Milles, som till exempel Delaweremonumentet, Poseidon med brunnskar och Danserskor.

Skulpturen Minnesbrunn med Triton är beställd och bekostad av Liseberg AB.

Genius

Genius © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
Genius © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Skulpturen ”Genius” är en gåva till Göteborgs Stad. Carl Milles arbetade med ”Genius” 1932-1940. Skulpturen göts i flera exemplar och enligt vissa källor är motivet en hyllning till författaren och konstnären August Strindberg.

Namnet Genius kommer från den romerska mytologin och syftar på att varje man/kvinna  (den kvinnliga motsvarigheten benämns ”juno”) har en personlig skyddsande som följer hen genom hela livet. Genien/Junon ansågs av vissa vara en god ande, medan andra ansåg den vara ond.

Vi ser en muskulös bevingad mansgestalt, kanske en ängel, med en lyra i handen i en dramatisk pose. Vill figuren kränga av sig sina vingar och bli fri eller är det uttryck för lidelse och passion?

Ytterligare en version av Genius finns vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

Carl Milles är rikligt representerad i Göteborg. Vid Götaplatsen finns flera av hans skulpturer, bland annat Danserskor och hans kanske mest kända Poseidon med brunnskar.

Delaware­monumentet

Delawaremonumentet © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Delawaremonumentet © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Delawaremonumentet skapades som en gåva från Sverige till den amerikanska delstaten Delaware, för att uppmärksamma 300-årsminnet av kolonin Nya Sveriges grundande.

Monumentet beskriver hur den första svenska kolonin bildades i de nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland år 1638. I kolonin bodde både svenska, finska och nederländska kolonisatörer. 1655 erövrade Nederländerna kolonin och området blev istället en del av Nya Nederländerna.

Det ursprungliga monumentet från 1938 är gjort i svart granit och står fortfarande kvar i Christina State Park i Wilmington, USA. Skulpturen på Stenpiren är en kopia gjord i brons.

Skulpturen gestaltar skeppet Kalmar Nyckel som seglar över havet, buret på en vågkam med alla segel hissade. Kalmar Nyckel var det första svenska skeppet som nådde den nordamerikanska östkusten, tillsammans med skeppet Fågel Grip. Ombord fanns både svenska och finska kolonisatörer.

I reliefer på postamentet (sockeln) finns scener som beskriver olika händelser kopplade till historien. I en av relieferna ser vi kung Gustaf II Adolf, med texten ”Rex Suecia”. Gustaf II Adolf dog redan 1632, så han var inte kung 1638 då kolonin bildades, men redan på hans regeringstid formulerades tanken om en svensk koloni i Nordamerika. På reliefen syns också den första svenska bosättningen Fort Christina, döpt efter drottning Kristina som då var regent i Sverige.

I en annan relief ser man en bild av hur svenskarna förhandlar med de lokala urinvånarna och köper land av dem. Svenskarna i kolonin bedrev handel med både Lenapefolket och Susquehannockfolket, de senare var även allierade med Nya Sverige under en period. Senare, under 1700-talet, tilltog exploateringen av urbefolkningen. Båda stammarna blev fördrivna och utsatta för våld och förföljelse. Susquehannockstammen utrotades helt.

Flyttades från Stockholm till Göteborg

I samband med invigningen av monumentet i USA 1938 köpte Kooperativa Förbundet modellen av konstnären Carl Milles för att skapa en kopia i brons att placera i Sverige. Från början stod skulpturen i Stockholm, på Söder Mälarstrand. Men av någon anledning kunde monumentet inte stå kvar.

Dr Esther Chilström Meixner, som bland annat skrivit boken Svenska spår vid Delaware, utgiven 1957, tog initiativet till att placera monumentet i Göteborg. Det invigdes på Stenpiren 1958. Uppsättningen och monteringen av verket bekostades av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

År 2014 togs monumentet ner inför ombyggnationerna runt Stenpiren där ett nytt resecentrum skulle byggas. År 2016 sattes Delawaremonumentet åter upp på sin plats.

Hyllar koloniala ideal

Idag ser vi på monumentet med andra ögon än på 1930-talet, då det skapades. Monumentet hyllar Sveriges försök till att bli en stormakt genom kolonialism, ideal som idag anses både förlegade och rasistiska.

Kanske kan man se konstverket som en historielektion i det offentliga rummet, som kan väcka frågor om vilka  idéer som har format vår tid, och ur vems perspektiv historien skrivs.

Konstnären Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer i brons eller gips dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

I Göteborg finns ett flertal verk av Carl Milles, som till exempel Poseidon med brunnskar och Danserskor.

Danserskor

Danserskor © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Danserskor © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

På Götaplatsen, till vänster om Göteborgs konstmuseums entré, står Carl Milles Danserskor. En skulptur vars likar återfinns på flera håll runt om i världen.

Materialet är brons och motivet två nakna, dansande kvinnor.
Det är inte svårt att förstå skulptören Milles intresse för den balans och spänning som finns i denna frusna dansscen. Lägg också märke till de fint gestaltade händerna.

Carl Milles var fascinerad av sin tids stora danserskor – som Isabella Duncan, Maud Allan och Mary Wigman. Det ledde till flera skulpturer med liknande motiv.
Danserskor finns även i Mjölby, Norrköping, Millesgården, Stockholm, Ekerö kommun och i Cranbrook, USA.

Statyn i Göteborg tillkom 1915. Den var i privat ägo till 1923, då den skänktes till Göteborgs Konstmuseum. Det var lagom till stadens 300-årsjubileum och den stora jubileumsutställningen.

Idag finns statyn på Götaplatsen, dit den flyttades 1952.

Skapade Poseidon

Carl Milles levde 1875-1955 och föddes i nuvarande Knivsta. Han var svensk skulptör, verksam i Europa och USA. Efternamnet tog han efter sin fars, Emil ”Mille” Anderssons, smeknamn.

I Göteborg finns flera av hans verk, kändast är kanske Poseidon med brunnskar på Götaplatsen.

Susanna (Flicka med snäcka)

"Susanna". © Carl MIlles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014
"Susanna". © Carl MIlles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Inspirerad av berättelsen ”Susanna i badet” skapade Carl Milles denna skulptur, som genom åren stått på tre olika platser i Göteborg.

Från början var skulpturen i privat ägo och stod vid Viktor Rydbergsgatan 16. Men 1945 inköptes verket av Charles Felix Lindbergs donationsfond och blev då uppställd på Guldhedstorget. 1948 flyttades skulpturen igen, denna gång till Kvilletorget, då man ansåg att behovet av konstnärlig utsmyckning var större där.

Konstnären Carl Milles hämtade sin idé till detta verk ur Susanna i badet, en berättelse i en av apokryfterna till Gamla Testamentet . Berättelsen har bland annat blivit känd i Sverige genom Carl Michael Bellmans sång Joakim uti Babylon, och handlar om Joakims hustru, den sköna och dygdiga Susanna, som överraskas i badet av två gamla män, och när de avvisas av Susanna, lögnaktigt påstår att de ertappat henne med en älskare. Susanna döms till döden för äktenskapsbrott, men räddas till slut ändå.

Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer i brons eller gips dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

I Göteborg finns ett flertal verk av Carl Milles, som till exempel Delaweremonumentet, Poseidon med brunnskar och Danserskor.

Verket Susanna (Flicka med snäcka) är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Najad

Najad. © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
Najad. © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Som i många av Carl Milles skulpturer hämtade konstnären även detta motiv från den grekiska mytologin. Najader var färskvattensnymfer som styrde över floder, bäckar, och strömmar.

En naken kvinnogestalt med ben som övergår i varsin fiskstjärt och håller armarna halvt uppsträckta med en fisk i vardera hand. Hårets vindlande testar ger sken av fart och vind, som om nymfen just glidit upp ur djupet med två nyfångade fiskar i händerna.

Konstnären Carl Milles har skapat flera verk med liknande tematik. Denna version skapades 1916. Charles Felix Lindbergs donationsfond köpte in två exemplar av Najad för medel från fondens utdelning år 1924. Den ena placerades i Botaniska trädgården 1931 och denna den andra kom till Keillers park 1958.

2017-2018 togs Najad ner för en välbehövlig renovering. I samband med detta plockades också fontänfunktionen bort på grund av att skulpturen på sikt kunde skadas samt att vattenförbrukningen var stor.

Verket Najad är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Najad

Najad. © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
Najad. © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Som i många av Carl Milles skulpturer hämtades även detta motiv från den grekiska mytologin. Najader var färskvattensnymfer som styrde över floder, bäckar, och strömmar.

En naken kvinnogestalt med ben som övergår i varsin fiskstjärt håller armarna halvt uppsträckta med en fisk i vardera hand. Hårets vindlande testar ger sken av fart och vind, som om nymfen just glidit upp ur djupet med två nyfångade fiskar i händerna.

Konstnären Carl Milles har skapat flera verk med liknande tematik. Denna version skapades 1916. Charles Felix Lindbergs donationsfond köpte in Najad för medel från fondens utdelning år 1924. Skulpturen, som också har en fontänfunktion, placerades i Botaniska trädgården 1931. Man köpte samtidigt in ytterligare en kopia av verket, som placerades i Keillers park på Hisingen 1958.

Verket Najad är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Poseidon med brunnskar

Poseidon. © Carl MIlles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014
Poseidon. © Carl MIlles/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Mitt på Götaplatsen finns ett av hamnstaden Göteborgs mest kända landmärken. Här står en sju meter hög version av den grekiska havsguden Poseidon, inramad av stadens kulturinstitutioner.

Statyn föreställer en naken Poseidon på en sten i en bassäng full av havsvarelser. Under vattenlinjen och precis ovanför ytan finns alger, hummer, krabba, fisk, koraller, snäckor och musslor. På huvudet har guden en stiliserad mussla och i händerna en snäcka och en vattensprutande fisk.

I brunnskaret finns också sex mindre skulpturer och reliefer med vidunder som tritoner, najader, fiskar och sjöjungfrur.

Till Göteborgs 300-årsjubileum ville staden förverkliga ett nytt konstverk i fonden av Avenyn. Lagom till jubileumsutställningen 1923 färdigställdes flera av stadens nu mest kända byggnader, till exempel Liseberg, Göteborgs konstmuseum och Göteborgs Konsthall. Men på mitt på Götaplatsen fanns bara en provisorisk springbrunn på plats.

Först 1927 byttes den provisoriska brunnen till dagens bronsbrunn. 1931 avtäcktes till slut Poseidon skulpterad av Carl Milles. Till den högtidliga ceremonin samlades cirka 20 000 människor.

Kritik mot skulpturen

Till en början tyckte många att skulpturen var ful och med felaktiga proportioner. Enligt konstnären var de långa benen medvetet formade för att göra verket mer intressant och mindre akademiskt. Kritiken mot skulpturens utseende var under en period så stor att konstnären erbjöd sig att göra en ny version, något som aldrig blev verklighet.

Under åren har Poseidon både smyckats och skadats. Han har klätts med flamencokjol, vit chalmeristrock och klätts ut till Hulken och Joakim von Anka. 1981 placerade någon en sprängladdning runt Poseidons ena vad och ett stort stycke metall sprängdes bort. 2011 restaurerades statyn och rost, alger och mossa avlägsnades. Även det gamla vattenledningssystemet under skulpturen ersattes med ett nytt.

En mindre version av konstverket finns på Millesgården i Lidingö. Brunnskaret tillverkades hos Herman Bergmans bronsgjuteri i Stockholm och Poseidonskulpturen göts på Lauritz Rasmussens Broncestøberi i Köpenhamn.

Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer i brons eller gips dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

Verket Poseidon med brunnskar är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.