Delaware­monumentet

Delawaremonumentet © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Delawaremonumentet © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Delawaremonumentet skapades som en gåva från Sverige till den amerikanska delstaten Delaware, för att uppmärksamma 300-årsminnet av kolonin Nya Sveriges grundande.

Monumentet beskriver hur den första svenska kolonin bildades i de nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland år 1638. I kolonin bodde både svenska, finska och nederländska kolonisatörer. 1655 erövrade Nederländerna kolonin och området blev istället en del av Nya Nederländerna.

Det ursprungliga monumentet från 1938 är gjort i svart granit och står fortfarande kvar i Christina State Park i Wilmington, USA. Skulpturen på Stenpiren är en kopia gjord i brons.

Skulpturen gestaltar skeppet Kalmar Nyckel som seglar över havet, buret på en vågkam med alla segel hissade. Kalmar Nyckel var det första svenska skeppet som nådde den nordamerikanska östkusten, tillsammans med skeppet Fågel Grip. Ombord fanns både svenska och finska kolonisatörer.

I reliefer på postamentet (sockeln) finns scener som beskriver olika händelser kopplade till historien. I en av relieferna ser vi kung Gustaf II Adolf, med texten ”Rex Suecia”. Gustaf II Adolf dog redan 1632, så han var inte kung 1638 då kolonin bildades, men redan på hans regeringstid formulerades tanken om en svensk koloni i Nordamerika. På reliefen syns också den första svenska bosättningen Fort Christina, döpt efter drottning Kristina som då var regent i Sverige.

I en annan relief ser man en bild av hur svenskarna förhandlar med de lokala urinvånarna och köper land av dem. Svenskarna i kolonin bedrev handel med både Lenapefolket och Susquehannockfolket, de senare var även allierade med Nya Sverige under en period. Senare, under 1700-talet, tilltog exploateringen av urbefolkningen. Båda stammarna blev fördrivna och utsatta för våld och förföljelse. Susquehannockstammen utrotades helt.

Flyttades från Stockholm till Göteborg

I samband med invigningen av monumentet i USA 1938 köpte Kooperativa Förbundet modellen av konstnären Carl Milles för att skapa en kopia i brons att placera i Sverige. Från början stod skulpturen i Stockholm, på Söder Mälarstrand. Men av någon anledning kunde monumentet inte stå kvar.

Dr Esther Chilström Meixner, som bland annat skrivit boken Svenska spår vid Delaware, utgiven 1957, tog initiativet till att placera monumentet i Göteborg. Det invigdes på Stenpiren 1958. Uppsättningen och monteringen av verket bekostades av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

År 2014 togs monumentet ner inför ombyggnationerna runt Stenpiren där ett nytt resecentrum skulle byggas. År 2016 sattes Delawaremonumentet åter upp på sin plats.

Hyllar koloniala ideal

Idag ser vi på monumentet med andra ögon än på 1930-talet, då det skapades. Monumentet hyllar Sveriges försök till att bli en stormakt genom kolonialism, ideal som idag anses både förlegade och rasistiska.

Kanske kan man se konstverket som en historielektion i det offentliga rummet, som kan väcka frågor om vilka  idéer som har format vår tid, och ur vems perspektiv historien skrivs.

Konstnären Carl Milles

Skulptören Carl Milles levde mellan 1875 och 1955. Med sina monumentala skulpturer i brons eller gips dominerade han svenskt konstliv under 1900-talets första hälft. Han var verksam främst i Europa, men under lång tid också i USA. Han var professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och senare lärare på Cranbrook Academy utanför Detroit i USA.

I Göteborg finns ett flertal verk av Carl Milles, som till exempel Poseidon med brunnskar och Danserskor.