Najad

Najad. © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
Najad. © Carl Milles/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Som i många av Carl Milles skulpturer hämtade konstnären även detta motiv från den grekiska mytologin. Najader var färskvattensnymfer som styrde över floder, bäckar, och strömmar.

En naken kvinnogestalt med ben som övergår i varsin fiskstjärt och håller armarna halvt uppsträckta med en fisk i vardera hand. Hårets vindlande testar ger sken av fart och vind, som om nymfen just glidit upp ur djupet med två nyfångade fiskar i händerna.

Konstnären Carl Milles har skapat flera verk med liknande tematik. Denna version skapades 1916. Charles Felix Lindbergs donationsfond köpte in två exemplar av Najad för medel från fondens utdelning år 1924. Den ena placerades i Botaniska trädgården 1931 och denna den andra kom till Keillers park 1958.

2017-2018 togs Najad ner för en välbehövlig renovering. I samband med detta plockades också fontänfunktionen bort på grund av att skulpturen på sikt kunde skadas samt att vattenförbrukningen var stor.

Verket Najad är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.