Pan

©"Pan", Dieter Matzner / Bildupphovsrätt 2018. ©Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
©"Pan", Dieter Matzner / Bildupphovsrätt 2018. ©Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

Mitt bland allt organiskt växande i Trädgårdsföreningen sticker två avvikande konkreta former upp ur marken på var sin sida av ett träd.

Om man placerar något som starkt skiljer sig i uttryck från sin omgivning kan det göra att man ser både föremålet i sig och det omgivande i ett nytt ljus. Föremålen kan således förstärka varandras särart.

Konstnären beskriver sitt verk så här

”Min strävan med denna skulptur är att beskriva motsatsförhållandet mellan det organiskt växande (trädet) och det ickeorganiska (metallkonstruktionen), vilka i sin samverkan på nytt utmanar den ständiga frågan om förhållandet form-tid-rum.”

Verket som köptes in på slutet av 1980-talet är placerat i Trädgårdsföreningen, mitt över kanalen från Stora Nygatan.

Konstnären Dieter Matzner föddes i Tyskland, 1936. Han studerade vid konsthögskolan i Braunschweig, Tyskland och bosatte sig senare i Sverige. Han var verksam som skulptör, tecknare och målare. Lärare i Färg och form vid Konstindustriskolan, Göteborg (nuv. HDK). Representerad på museerna i Norrköping, Kalmar, Östergötland, Borås och Alingsås.

Verket Pan är bekostat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.