Hoppsan

© "Hoppsan". Eva Berggren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© "Hoppsan". Eva Berggren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Vid Ågrenska stiftelsen sitter en liten bronsskulptur av Eva Berggren.

På en liten bergknalle på Lilla Amundön vid Ågrenska stiftelsen är en liten skulptur i brons placerad. Skulpturen föreställer ett litet barn som ser ut att just ha fallit omkull.

Hoppsan köptes in 1989 i samband med utställningen ”Skulptur i parken” i Trädgårdsföreningen, Göteborg.

Det var också det året statyn placerades vid Ågrenska stiftelsen. 1989 startade dagens verksamhet vid Ågrenska, som fungerar som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Skulptören Eva Berggren levde 1929 – 1998. Sin utbildning fick hon bland annat på Académie de la Grande Chaumière i Paris och vid Valands Skulpturskola i Göteborg.
Hon har skapat flera offentliga skulpturer runt om i Göteborgstrakten, bland annat en staty av Lasse Dahlqvist på Liseberg.

Verket Hoppsan är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.