Hoppsan

© "Hoppsan". Eva Berggren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© "Hoppsan". Eva Berggren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Ett litet barn som just lärt sig gå  har precis drattat omkull under sin ostadiga promenad på en bergknalle på Lilla Amundön.   

Eva Berggrens lilla skulptur föreställande ett litet barn har fått en bra placering på den rundade klippan. Att möta ett konstverk på detta sätt, på marken, ute i det fria, kan säkert göra att en betraktare lättare tar till sig verket jämfört med exempelvis en kungastaty på en hög sockel.

1989 startade verksamheten vid Ågrenska, som fungerar som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Det var samma år som skulpturen placerades. Allmänheten har inte tillträde till området där skulpturen är placerad.

Skulptören Eva Berggren levde 1929 – 1998. Sin utbildning fick hon bland annat på Académie de la Grande Chaumière i Paris och på Valands skulpturskola i Göteborg.
Hon har skapat flera offentliga skulpturer runt om i Göteborgstrakten, bland annat en staty av Lasse Dahlqvist på Liseberg.

Hoppsan köptes in 1989 i samband med utställningen ”Skulptur i parken” i Trädgårdsföreningen, Göteborg.

Verket Hoppsan är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.