Hoppsan

© "Hoppsan". Eva Berggren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© "Hoppsan". Eva Berggren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På en liten bergknalle på Lilla Amundön vid Ågrenska stiftelsen är detta verk, föreställande ett litet barn, placerat.

Inköpt 1989 i samband med utställningen ”Skulptur i parken” i Trädgårdsföreningen, Göteborg.

Bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.