Betongreliefer

Reliefer © Bengt Lundin/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Sex betongreliefer pryder väggytorna i den arkadliknande passagen in till Kastanjgården.

Bengt Lundins reliefer har titlarna Pussel, Korsningar, Karljohan, Stenfrukt, Hjärtrum I och Hjärtrum II. Relieferna är skapade i en formmässig lek med positiva och negativa former där mellanrummen spelar en viktig roll. I reliefen Karljohan ser man som exempel en tydlig svampform framträda, genom att svampens hatt formas negativt av de omgivande betongdelarna, medan svampens fot är återgiven med en tredimensionell form i betong.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Betonggjutningen gjordes av konstnärerna själva i en lokal som Göteborgs Stads Bostads AB ställt till förfogande i området. Man blandade så kallad dansk sjösten i betongen för att skapa en ytstruktur som var mer ”levande” än den rena betongen.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Lundin föddes 1924 i Trollhättan och avled 2005. Efter utbildningen på Valands konstskola arbetade han som målare, tecknare och skulptör. Som skulptör blev han känd för sina personligt utformade bulliga träbåtar, varav Klätterbåt från 1995 finns på Eriksberg i Göteborg. Han är representerad på Göteborgs konstmuseum och Moderna museet.