Full rulle

Här har konstnären skapat ett motsatsförhållande i uttrycket. Den hårda järnplåten är formad så att den ser ut att bete sig som papper.

Ur verkets bottenplatta skjuter tre tunna bladformade plåtar upp, som sedan ser ut att rulla ihop sig i toppen, som en pappersrulle. Det ligger säkert en lockelse i detta att försöka få ett slags material att framstå som något helt annat.

Den fyndiga titeln passar väl in på både verket och omgivningen, med tanke på att det är placerat bredvid en lekplats. Kanske kan det också tolkas in både rörelse och växande i verkets form.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bror Person levde 1923 – 1996 och föddes i Ljusnarsbergs socken i Västmanland. Han studerade vid Valands konstskola 1947-51 där han hade Endre Nemes som lärare. Som verksam konstnär arbetade han med grafik, måleri och skulptur. Han finns representerad vid bland annat Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.