Du är drömmen

Du är drömmen © Aleksandra Stratimirovic/Bildupphovsrätt, 2020. Foto: Robin Hayes.

Du är drömmen är ett poetiskt ljusverk i form av lysande text som svävar ovanför en garagebyggnad. 

Stilrena, enkla bokstäver löper längs taket på en garagebyggnad i Biskopsgården. Vid första anblicken upplevs verket som en obruten rad med bokstäver, nästan som en krona som pryder garaget. Sedan börjar orden framträda, bokstäver blir till ord, och ord till meningar.

Konstnären Aleksandra Stratimirovic har själv berättat om verket:

– Jag ville bidra med något positivt och inspirerande. Verket vänder sig till de boende  och förbipasserande med intentionen att lyfta varje individs unika och positiva karaktär, efter egna val och behov. Min förhoppning är att många kommer kunna känna igen sig i verket, och hämta kraft och stolthet när det behövs.

Så här lyder texten:

D U Ä R D R Ö M M E N D U Ä R L Ä N G T A N D U Ä R G U L D

D U Ä R G R Y M D U Ä R V A C K E R D U Ä R S T A R K D U Ä R T A N K E N

D U Ä R S T O L T D U Ä R H O P P D U Ä R K L O K D U Ä R F R I

Arkitekturen inspirerade

Den omkringliggande modernistiska arkitekturen har inspirerat Aleksandra Stratimirovic i arbetet med verket. Hon berättar:

– Huset bakom garaget är uppbyggt kring tanken att många likadana moduler bildar en helhet. Fönstren radar upp sig på den stora fasaden. På liknande sätt består mitt konstverk av relativt enkla moduler som är placerade bredvid varandra, med lika stora avstånd emellan, men som tillsammans bildar ord och meningar.

Aleksandra Stratimirovic föddes 1968 i Serbien. Hon arbetar främst med ljus i sina konstgestaltningar och har gjort flera offentliga konstverk i Sverige. Hon är utbildad vid glas- och keramiklinjen vid Konsthögskolan i Belgrad och i ljusdesign vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verket Du är drömmen är finansierat av Bostadsbolaget genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.