Berguv

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

”Berguv” är ett av skulptören Pål Svenssons tidigaste verk, och föreställer kort och gott det den heter.

Snett emot klippträdgården i Botaniska gömmer sig denna praktfulla fågel i granit. I skulpturen syns berguvens karaktäristiska tofsar vilket gör den lätt att känna igen.

Berguven är Europas största uggla. En levande berguv kan bli drygt 70 centimeter lång, väga två till fyra kilo och ha ett vingspann på 140 – 170 centimeter.

Skulpturen köptes in och donerades till Botaniska trädgården av Stiftelsen Skogssällskapet.

Pål Svensson föddes 1950 i Falkenberg och är uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med ett flertal offentliga verk i Sverige och internationellt.