Krokus

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

I Botaniska trädgården står en skulptur i form av en krokus, som också är en dricksvattenfontän.

Att formen på fontänen är just en krokusblomma är ingen slump – det är en växt som Botaniska trädgården är världsledande på.

Skulpturen skäntes till Botaniska år 2014 av Föreningen Botaniskas vänner, för att uppmärksamma föreningens 25-årsjubileum.

Tanken med gåvan var att erbjuda dricksvatten till trädgårdens besökare i en konstnärligt gestaltad dricksvattenfontän, men också att återuppliva dricksvattenfontänen som fenomen. De numera sällsynta fontänerna var tidigare ett vanligt inslag på gator och torg i staden.

Skulpturen är skapad i blå Ekebergsmarmor som har en naturlig motståndskraft mot försurning.

Pål Svensson föddes 1950 i Falkenberg och är uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK-Valand), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med ett flertal offentliga verk i Sverige och internationellt.