Växtkraft II

Växtkraft © Bror Persson. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Med sitt organiska uttryck blir skulpturen ”Växtkraft” ett annorlunda inslag på platsen.

Verkets fyra delar är placerade på en liten gräsyta vid innergårdens lekplats. Delarna ser ut att luta sig mot varandra och bildar ett litet stycke förtätad natur i betong. Det finns något lekfullt och enkelt i verket som blir ett annorlunda och formmässigt kontrasterande inslag på gården.

Skulpturen finns i två versioner i Gårdsten, varav detta exemplar är en senare variant. Den första versionen av Växtkraft står vid Almgården och kom på plats 1970.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bror Person levde 1923 – 1996 och föddes i Ljusnarsbergs socken i Västmanland. Han studerade vid Valands konstskola 1947-51 där han hade Endre Nemes som lärare. Som verksam konstnär arbetade han med grafik, måleri och skulptur. Han finns representerad vid bland annat Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.