Vinnande idéförslag för konstgestaltning på Västlänkenstationerna Haga och Korsvägen

 

Huang Yong Ping med idéförslaget 54 57 55 74 Rainbow Snake är utsedd vinnare till station Haga

Juryn har utsett den internationellt erkände kinesiske konstnären Huang Yong Ping och den aktuella svenska konstnärsduon Goldin + Senneby till vinnare.  

Ett flera hundra meter långt ormskelett vidgar sitt gap ovanför marken och låter kroppen slingra med resenärerna ner under jordlagren och vidare ut på Hagas plattformar.

På Korsvägens station kommer någon att få en evig anställning. Ett omklädningsrum installeras och en stämpelklocka ansluts till fabrikslampor som tänds på plattformarna, när den anställde arbetar.

⇒ Läs mer på Statens konstråds hemsida

Nästa tävling för konst i Västlänken är planerad till våren 2018. Tävlingen gäller stadsrummet vid Station Haga. Det blir den tredje tävlingen som utgår från konstprogrammet Kronotopia och då står Göteborgs Stad som beställare. Medverkande kommer fortsatt vara de tre konstenheterna Statens Konstråd, Konstenheten Västra Götalandsregionen samt Göteborg Konst för de tre huvudmännen Trafikverket, Västtrafik och Trafikkontoret Göteborg Stad.

54 57 55 74 Rainbow Snake:

av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 318 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna. I rummen under jord får knotorna en skimrande effekt som likt snäckskal skildrar regnbågens färger. Skulpturen återger stationens båglinjer, tågens former och spårens krökar och tar ett helhetsgrepp som får inflytande över hela Haga stations arkitektur. Rainbow Snake för tankarna till de lager av forna tider som finns under våra fötter. I många kulturer, myter och religioner över hela världen ses ormen som ett mäktigt och mångsidigt symboliskt djur och som en allegori över förgängelse blir skelettet även en metafor för tidens gång.

Eternal Employment:

av Jakob Goldin och Simon Senneby är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Korsvägen i Göteborg. Förslaget är ett idébaserat verk där en person tilldelas en anställning på Korsvägens station. Arbetet innebär inte några plikter eller ansvarstaganden mer än att det ska utföras på Korsvägen. Vad än arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. Eternal Employment utgår från arbetets roll i övergången till ett postindustriellt samhälle, fokuserar på samtidens arbetsvillkor och möjliggör en reflektion över arbetsförhållanden. Lyssna om verket på P3 Nyheter 20171026 (44:30 min in i programmet)

Eternal Employment av konstnärsduon Goldin+Senneby, skiss av Anna Heymowska