Välkommen till ljus invigning av tunnel i Rannebergen

 

Med ljus och konst har konstnären Marie Dahlstrand skapat ett nytt uttryck i en gångtunnel i Rannebergen.

På FN-dagen den 24 oktober invigdes av den nyutsmyckade gångtunneln som förbinder Vättleskolan och Rannebergsskolan. 

Gångtunneln vid Fjällviolen, som förbinder busshållplatsen och Vättleskolan med bostadsområdet, har med konst och ljus förvandlats av konstnären Marie Dahlstrand till en ljusare och tryggare plats.

Den konstnärliga gestaltningen, som Marie gjort tillsammans med bland andra White Arkitekter, består av handgjorda konstverk i keramik, som kvällstid kompletteras med belysning i olika mönster och kulörer.

Arbetet med tunneln är en del av projektet Ljuskonst inom Trygg, vacker stad, som i ett par års tid arbetat med ljus och konst för att skapa tryggare tunnlar på olika platser i Göteborg. Genomförandet har skett i nära samarbete med Angereds stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

Kontakt Trygg, vacker stad:
Lars Ocklund, planeringsledare, trafikkontoret,
tel: 031-368 24 11, e-post: lars.ocklund@trafikkontoret.goteborg.se

Kontakt Göteborg Konst:
Cecilia Borgström-Fälth, enhetschef, Göteborg Konst, kulturförvaltningen,
tel: 031-368 32 66, e-post: cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer deltar i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden. https://goteborg.se/tryggvackerstad