Så blir Västlänkens nya konstgestaltningar – svindlande avtryck i tid och rum

Skisser av Ruth Ewans förslag "Everything Must Change" och Nina Canells "Pitch Drop Pavilion (700 years)". Bilder: Petter Yxell, Nina Canell.

Konstnärerna Ruth Ewan och Nina Canell vinner den internationella upphandlingen om att skapa två nya konstgestaltningar till Västlänken. För området runt Korsvägen skapar Ruth Ewan en alternativ klocka som återger göteborgarnas observationer av naturens skiftningar, medan Nina Canell gör ett (sju)hundraårigt experiment med beckdroppar för Haga.

I höstas kunde konstnärer från hela världen ansöka om att bli en del av ett av de största offentliga konstprojekten i Göteborgs historia. En internationell upphandling gick ut för att skapa två nya konstgestaltningar för stadsrummen runt Västlänkens stationer Korsvägen och Haga.

Efter att ett första urval gjorts fick sex konstnärer ta fram idéförslag, tre för Korsvägen och tre för Haga. Tematiken för konsten skulle relatera till olika aspekter av tid och rum, där Göteborg kan ses både som en plats och en tidsepok. Nu står det klart att det är den skotska konstnären Ruth Ewan och den svenska konstnären Nina Canell som går vinnande ur upphandlingen.

– Deras konstgestaltningar kommer att ge avtryck i stadsrummet under lång tid framöver. Båda verken lyckas med något så svårt och enastående som att beröra existentiella teman men samtidigt vara direkta och öppna inför mötet med betraktaren, säger Sarah Hansson, processledare för offentlig konst på Göteborg Konst.

Korsvägen: Ruth Ewan, ”Everything Must Change”

Utanför Korsvägens station syns en klafftavla som står mellan några träd. Människor rör sig runtomkring.
Skiss av Ruth Ewans vinnande förslag ”Everything Must Change”. Bild: Petter Yxell.

På Korsvägen kommer Ruth Ewan att skapa en alternativ ”klocka” som tar formen av en analog klafftavla, samma typ som tidigare var standard på flygplatser och tågstationer. ”Klockan” är inspirerad av fenologi och Carl von Linnés blomsterklocka, som grundar sig i naturens cykler, i motsats till vårt linjära sätt att se på tid. På klafftavlan syns olika meningar med betraktelser och utsagor från Göteborgs invånare och historiska dokument, som illustrerar förändringar och växlingar i naturen och den lokala miljön i staden.

Betraktelserna från allmänheten kommer att samlas in under ett års tid, genom bland annat workshops och sociala medier, där invånarna uppmanas att observera och registrera naturens förlopp runtomkring sig. Det kan vara betraktelser av blommor som öppnar sig vid middagstid, att grannens ek börjar tappa sina löv i september, ljus och skuggor över ett köksbord eller en bebis som vaknar varje natt vid en viss tidpunkt.

Klafftavlan byter budskap flera gånger om dagen, och innehållet i dem går cykliskt i takt med naturens växlingar utifrån göteborgarnas subjektiva upplevelser. Tavlan har möjlighet att visa citat från tusentals individer och historiska röster kopplade till staden. På så sätt förmedlas en mångfacetterad och poetisk representation av tidens gång genom naturen.

Ytterligare ett par mindre ”klockor” föreslås placeras i området kring Korsvägen, till exempel på spårvagns- och busshållplatserna.

Haga: Nina Canell, ”Pitch Drop Pavilion (700 years)”

En modell av den runda paviljongen med ett tittfönster på ena sidan. Bredvid står en människa med sin hund.
Skissbild från Nina Canells vinnande förslag “Pitch Drop Pavilion (700 years)”. Bild: Nina Canell.

I ett grönområde i anslutning till station Haga placeras en skulptur i form av en rund paviljong, med ett vågformat, ljusreflekterande ytskikt av basalt. På ena sidan går det att kika in i paviljongen genom ett fönster. Inuti finns en betongtratt som innehåller materialet beck (”pitch” på engelska).

Beck är ett fossilt material som bildas av förmultnade växter, harts, kol och petroleum, och har traditionellt använts till att bland annat täta båtskrov. Materialet är otroligt trögflytande, och har minst en miljard gånger högre viskositet än vatten. Genom tratten i paviljongen kommer en droppe beck långsamt att bildas, och har du tur kan du genom paviljongens fönster bli vittne till det sällsynta ögonblicket då droppen faller.

Konstgestaltningen är inspirerad av vetenskapliga experiment med beckdroppar, varav det längsta har pågått sedan 1927. I det föll droppen ungefär vart nionde år. Men under många år gjorde slumpen att ingen hade bevittnat beckdroppen falla. När exempelvis den sjunde droppen föll år 1988, råkade arbetsledaren vara ute för att hämta kaffe.

Installationen i Haga ska lämnas orörd i minst 100 år, men becket kan räcka så länge som 700 år. På så vis kan Pitch Drop Pavilion (700 years) ses som en svindlande studie av väntande, i hur den visualiserar tidens tröghet och samtidigt utmanar det ofta stressiga förhållningssätt till tid som annars präglar tågstationer.

Se alla idéförslagen

På vår webbplats kan du se alla inkomna idéförslag och läsa mer om vinnarna.

Konstgestaltningarna ska vara klara år 2026, samtidigt som resten av Västlänken. Tidplanen kan komma att justeras.

Konstgestaltningarna finansieras av Trafikkontoret genom enprocentregeln, som innebär att förvaltningar och helägda bolag i Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Göteborg Konst, kulturförvaltningen, är processledare för projektet.