Open call: konstgestaltning till Bytespunkt Brunnsbo

Visionsbild över Bytespunkt Brunnsbo och Brunnsbo station.

Nu kan konstnärer söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till Bytespunkt Brunnsbo, ett infrastrukturprojekt på Hisingen i Göteborg. I uppdraget ingår att under flera år arbeta i en konstnärligt undersökande process med publika inslag.

I detta uppdrag kan du som konstnär skapa en permanent konstgestaltning till en framtida bytespunkt i Göteborg. Processen innebär också att du genomför ett flerårigt konstnärligt undersökande med publika inslag, som kan ta sig uttryck i till exempel semipermanenta verk, framföranden eller publikationer. Ledord för konsten till Bytespunkt Brunnsbo är förändring, förflyttning och transformation. Projektet pågår från 2023 till 2030, då den permanenta konstgestaltningen ska vara klar.

Om platsen

Bytespunkt Brunnsbo är ett infrastrukturprojekt på Hisingen, som ökar pendlingsmöjligheterna inom staden och regionen. Bohusbanan, som går mellan Strömstad och Göteborg, får här en ny pendelstation, Brunnsbo station. Den nya stationen gör att man kan kliva på och av pendeltåget på Hisingen utan att behöva resa genom Göteborg centrum.

I anslutning till pendelstationen byggs också busshållplatser, en ny spårvagnslinje och cykelstråk som leder till och från centrala Göteborg, nya Backaplan, Kville och Ringön. Platsen ligger i direkt anslutning till flera andra områden som också genomgår stora stadsomvandlingsprocesser.

Den permanenta konstgestaltningen ska placeras någonstans på kommunens mark i nära anslutning till Bytespunkt Brunnsbo. Det finns möjlighet att i samarbete med landskapsarkitekterna integrera konstgestaltningen i utformningen av platsen.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, permanent och platsspecifik konstgestaltning. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Inriktningen för konsten till Bytespunkt Brunnsbo är förändring, förflyttning, transformation och vad som händer med oss människor i stora processer.
  • I den första fasen ska konstnären i en process med publika inslag undersöka platsen i relation till inriktningen för konsten. De publika inslagen kan till exempel vara semipermanenta verk, framföranden, händelser, publikationer eller interventioner och kan ske på olika platser i staden. I den andra fasen ska konstnären ta fram och producera den permanenta konstgestaltningen.
  • Den permanenta konstgestaltningen ska vara klar 2030, när Bytespunkt Brunnsbo invigs. Tidplanen är preliminär.
  • För uppdraget söker vi konstnärer som arbetar processinriktat med relationella, pedagogiska och/eller utforskande metoder i kombination med fysisk gestaltning.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett arvode om 30 000 kronor exklusive moms för att ta fram idé- och processförslag (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 2 100 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett idé- och processförslag. En jury väljer ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram sina förslag. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Bytespunkt Brunnsbo är trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 14 oktober 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 4 oktober. Svaren publiceras senast 7 oktober.