Open Call: Konstgestaltning i Färjenäsparken

Färjesnäsparken på Hisingen. Foto: Göteborgs Stad

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning för veteraner i Göteborg. Platsen för konstgestaltningen är Färjenäsparken på Hisingen. Konstgestaltningen ska fungera som en samlande plats för alla veteraner, det vill säga både civil och militär personal som tjänstgjort i internationella insatser för fred och demokrati.

Nu tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för ett uppdrag som gäller en permanent konstgestaltning i Färjenäsparken på norra älvstranden. Med yrkesverksam menas att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller drivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att producera och lämna skissförslag för en konstgestaltning.

Bakgrund

Beslutet om att uppföra en konstgestaltning för veteraner i Göteborg togs av kommunfullmäktige i november 2018. Beslutet togs efter att en motion kommit in med ett förslag om konstgestaltning som ska fungera som en samlande plats för  veteraner. Konstgestaltningen betalas av medel från Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Ersättning

  • Skissarvode om 35 000 kr exkl. moms kommer betalas ut till 3 utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan)
  • Konstnärens budget för genomförande av konstgestaltning är 529 000 kr exkl. moms

Uppdraget

Uppdraget avser en unik och permanent konstgestaltning som ska fungera som en samlande plats i Göteborg för alla veteraner, det vill säga för både civil- och militär personal som tjänstgjort i internationella insatser för fred och demokrati. Platsen ska fungera vid officiella ceremonier och för enskilda besök av veteraner och deras anhöriga. Genom att uppföra en konstgestaltning för veteraner i Göteborg kan alla medborgare få möjlighet att uppmärksamma och hedra dagens och morgondagens veteraner. Den konstnär som utses, ska genomföra uppdraget i samverkan med en landskapsarkitekt från Park- och naturförvaltningen.

Färjenäsparken har stora öppna ytor och närhet till vattnet.

Platsen för konstgestaltningen är Färjenäsparken på Hisingen. För uppdraget är det viktigt att ta hänsyn till helhetsperspektivet av både plats och ämne. Observera att utformningen av konstgestaltningen inte ska associeras med en begravningsplats.

  • Konstgestaltningen ska kunna fånga och förmedla människans existentiella frågor som berör och engagerar oss alla.
  • Konstgestaltningen ska fungera som en samlande mötesplats för alla veteraner, deras anhöriga och alla de som värnar demokratiska värden i det globala samhället.
  • Konstgestaltningen ska förhålla sig till och ta hänsyn till platsens specifika förutsättningar, att gå i dialog med landskapet är en förutsättning.
  • Till konstgestaltningen kommer en kortare officiell text att tillföras. Texten kan integreras i verket alternativt placeras på separat skylt.
  • Material som används för den permanenta konstgestaltningen ska vara hållbara och skötselvänliga samt anpassade till den miljö de befinner sig i. Konstnären ska säkerställa att konstgestaltningen är hållbar och tålig över tid med tanke på det stora antalet människor och evenemang som finns på platsen.
  • Konstgestaltningen ska kunna förmedla en känsla av samhörighet, stolthet och värdighet.
  • Den exakta placeringen görs i samråd mellan konstnär, Park- och naturförvaltningen och Göteborg Konst.

Sista dag för intresseanmälan

Intresseanmälan ska göras senast 24 februari 2020.

Lämna intresseanmälan via TendSign

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig information och om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på www.tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Du kan läsa fullständig information kring intresseanmälan i den här pdf:en.

Om du vill lämna intresseanmälan behöver du logga in i TendSign.

Har du frågor?

Eftersom detta är en offentlig upphandling och för att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information, kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign där också alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.