Från Korsvägen till Skår – flytt av ett offentligt konstverk

Skulpturen anländer till Skårs allé. Rickard Andreasson förbereder lyftet. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

År 1954 beslöt Charles Felix Lindbergs donationsfond att en del av fondens utdelning detta år skulle finansiera ett konstverk för placering på Korsvägen i Göteborg. 1957 blev skulpturen klar och 1958 invigdes verket. Verket som heter ”Diskussion” och är utfört av konstnären Nanna Ullman, föreställer tre skolflickor stående tätt ihop diskuterande en eller annan fråga.

61 år senare, när arbetet med Västlänken satts igång, blev man tvungen att flytta skulpturen och i avvaktan på en ny permanent placering stod den sedan undanställd under ett halvårs tid.

Nu, i slutet av september 2018, fick så ”Diskussion” en ny hemvist som på något vis känns väldigt logisk. Innan denna nya placering blev klar hade en annan plats diskuterats men till slut landade alltså skulpturen vid Skårs allé i Örgryte, mycket tack vare att en kvinna hörde av sig till Göteborgs Stad.
Kvinnan som heter Anna Frej berättade att hon var en av de tre flickor som stått modell för Nanna Ullman under arbetet med skulpturen. Dessutom berättade hon att hon fortfarande har kontakt med de två andra kvinnorna som också stod modell.

Det visade sig att konstnärinnan Nanna Ullman var bosatt med sin man Sigfrid Ullman i ett hus endast några hundra meter från den plats skulpturen nu står på. Hon hade dessutom sin ateljé i huset och det var där hon gjorde de skisser på de unga modellerna och som låg till grund för skulpturen.

De tre modellerna, Anna Frej, Marianne Wallin-Ullman och Barbro Åvall, som vid den tiden var runt 13–14 år, var väninnor och bodde i området och en av dem var släkt med Nanna Ullmans make Sigfrid Ullman, så det föll sig kanske ganska naturligt för konstnären att fråga om de ville stå modell.

Skulpturen riktas in till sin nya placering. På bilden ses fr. v. Thomas Bowenius, Stefan Holmgren, Rickard Andreasson och Dennis Andersson © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Marianne Wallin berättar att Nanna Ullman, som var barnlös, var ganska barsk av sig och hade kanske inte den lyhördhet inför en ung människa med spritt i benen, som hade varit önskvärt. Hon blev därför mycket irriterad om någon av modellerna bytte ställning eller inte kunde koncentrera sig och stå still. Nu har skolflickorna i skulpturen däremot stått väldigt still i dryga 60 år.

I samtal med några av de personer som samlats för att se skulpturen komma på plats, framkom att flera av dom stått modell för Nanna Ullman för porträtt i gips och brons.

Marianne Wallin-Ullman och Anna Frej framför skulpturen dom stod modell för 1957. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

På plats, denna lite höstkyliga dag, fanns två av modellerna som kunde peka ut sig själva i skulpturen. Anna är den som vänder ryggen till i bilden ovan och Marianne är flickan till höger. Den tredje flickan som stod modell var Barbro Åvall som tyvärr inte kunde närvara vid denna nyinvigning.

Den 27 september 2018 sänktes så ”Diskussion” ner på gräsmattan på det som en gång var parken tillhörande Skårs herrgårdsbyggnad med anor från 1700-talet. Troligen kommer den att stå där i många år framöver.

En grupp intresserade hade samlats för att se när ”Diskussion” kom på plats © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

En film som visar lyftet av skulpturen
Om konstnären
Uppdraget att utföra verket ”Diskussion” gick till konstnären Nanna Ullman (1888–1964), född Vigga Nanna Johansen i Danmark. Hon flyttade till Sverige som 16-åring då hon bestämt sig för att bli möbelsnickare. Under åren 1903–1906 gick hon i lära hos snickarfirman Bröderna Eriksson, i Taserud, Arvika, och 1907 fick hon sitt gesällbrev. Hon gjorde därefter en del möbler som fortfarande finns bevarade.

I familjen Eriksson var flera av grundaren Erik Olssons söner verksamma i firman och en av sönerna, Christian Eriksson var redan etablerad skulptör, som utfört flera prestigefulla beställningsverk i bland annat Stockholm. Kanske var det han, tillsammans med det faktum att hon kom från en konstnärsfamilj, som inspirerade Nanna Ullman till att senare istället välja den konstnärliga banan?

Hon återvände till Danmark och Konstakademin i Köpenhamn där hon under åren 1911-1915 utbildade sig till skulptör.

Nanna Ullman flyttade senare tillbaks till Sverige och 1929 gifte hon sig med den svenske konstnären Sigfrid Ullman, som då var lärare på Valands konstskola. Samma år bosatte de sig i Göteborg.

One Reply to “Från Korsvägen till Skår – flytt av ett offentligt konstverk”

  1. Pingback: STATYN PÅ PLATS

Comments are closed.