Open call: konstverk till Götaplatsen

Avenyn från ovan. Foto: Alexander Ljungqvist.

Nu kan konstnärer söka uppdraget om att skapa offentlig konst till Götaplatsen, en plats i Göteborg med en betydande kulturhistoria! Ansök senast 6 november 2023.

Uppdraget vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär med förmåga att lägga ytterligare förståelselager till en plats genom utforskande processer och publika aktiviteter.

Uppdragets fokus är att skapa ett konstverk som inte främst är ett fysiskt objekt, utan något som innehållsmässigt genererar nya kopplingar till platsen. Som konstnär genomför du en process med publika inslag som aktiverar, undersöker och berikar platsen.

Du kommer även att ta fram ett eller flera bestående spår, eller minne(n), av processen. Dessa spår kan vara ett eller flera mindre permanenta tillägg på Götaplatsen men kan också innefatta andra uttryck såsom ljud, text, foto eller rörlig bild som knyts till platsen utan att placeras där. Den nya konsten kan gärna gå i dialog med eller stå i kontrast till det som karaktäriserar området kring Götaplatsen idag.

I samråd med arkitekter och övriga involverade parter bestämmer du var det bestående spåret ska vara på Götaplatsen. Konstverket förväntas enligt den preliminära tidplanen att vara färdigt och installerat under första halvan av 2027.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett arvode om 50 000 kronor exklusive moms för att ta fram varsitt idé- och processförslag. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
  • Konstnärens budget för konstverket (process och bestående spår) är 1 800 000 kronor exklusive moms.

Om platsen

Historiskt

Götaplatsen är Göteborgs stora kulturella centrum där stadsteatern, konstmuseet, konsthallen, stadsbiblioteket och konserthuset ligger. Platsen, som ligger i Avenyns södra ände, anlades i samband med Göteborgs jubileumsutställning 1923 och ritades av arkitekterna Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke.

Vy över Götaplatsen under Jubileumsutställningen 1923. Bilden tagen söderut från Avenyn. Till vänster utställningsentrén, i mitten det nybyggda konstmuseet och till höger Konsthallen och utställningslokaler.

Nutid

Under 2022 genomfördes en projekttävling med syfte att ta fram arkitekturförslag inför den kommande omvandlingen av Avenyn och Götaplatsen. Vinnaren blev Nyréns arkitektkontor, med förslaget AveNy. Visionen för området är att skapa ett klimatanpassat område med trygga, tilltalande och tillgängliga mötesplatser som stärker den sociala sammanhållningen.

Visualisering av det vinnande gestaltningsförslaget AveNy. Bild: Nyréns arkitektkontor.

Om upphandlingen

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig examen motsvarande femårig högskoleutbildning, eller ha bedrivit en dokumenterad konstnärlig verksamhet på avancerad nivå under minst fem år som styrks i CV genom att påvisa genomförda konstprojekt, utställningar på professionella konstinstitutioner och/eller offentliga konstgestaltningar.

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett idé- och processförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram varsitt idé- och processförslag och därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Enprocentregeln

Konstverket finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande kommunala bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstverk till Götaplatsen är stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Göteborg Konst på kulturförvaltningen är processledare.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Du kan lämna in intresseanmälan på svenska, danska, norska eller engelska. Upphandlingen kommer att ske på svenska och därför måste den sökande kunna tillgodogöra sig talad och skriven svenska.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 6 november 2023, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdragen ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 27 oktober 2023. Svaren publiceras senast 30 oktober 2023.