Två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg invigda

Skulptur av Ingrid Segerstedt Wiberg. Ena armen är utsträckt, och på den sitter en fredsduva som ser ut att vara redo att flyga iväg.
"Aktivisten" © Johan Malmström/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

På FN-dagen den 24 oktober invigdes två konstgestaltningar till minne av journalisten, politikern och fredsaktivisten Ingrid Segerstedt Wiberg: en skulptur av Johan Malmström och ett verk av A. Karlsson Rixon som består av ett storskaligt fotografi och en publikation. Invigningstalet hölls av diplomaten och före detta vice generalsekreteraren för FN, Jan Eliasson.

Ingrid Segerstedt Wiberg levde 1911-2010 och var journalist, fredsaktivist, debattör och politiker. Hon engagerade sig tidigt mot nazismen och kämpade för en human flyktingpolitik under resten av sitt liv. På FN-dagen den 24 oktober invigdes två konstgestaltningar till hennes minne. Den ena gestaltar Segerstedt Wiberg som person, medan den andra går i dialog med hennes gärning och de frågor som engagerade henne.

Konstnären Johan Malmströms skulptur Aktivisten avbildar Segerstedt Wiberg rakryggat ståendes med en fredsduva i handen. Vid hennes fötter finns en ingraverad text från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som lyder:

”Alla människor är födda fria och lika i rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Skulpturen är placerad utanför Samhällsvetenskapliga biblioteket och är den fjärde i Göteborg över en namngiven historisk kvinna.

Asylsökande i fokus

Fotografiet ”I riktning mot ett annat Sverige: Tiden innan framtiden”, av A. Karlsson Rixon. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Inne i bibliotekets stora läsesal hänger det storskaliga fotografiet I riktning mot ett annat Sverige: Tiden innan framtiden, av A. Karlsson Rixon. Fotografiet är ett porträtt av ett antal unga asylsökande eller före detta asylsökande, med Göteborgs hamninlopp som bakgrund. Porträttet går i dialog med Carl Wilhemsons nationalromantiska målning Allegori över bildningen från 1901, som upptar den andra kortsidan av läsesalen.

Förutom fotografiet består A. Karlsson Rixons gestaltning av publikationen I riktning mot ett annat Sverige: I dialog med Ingrid Segerstedt Wiberg. Publikationen innehåller foton och texter, varav flera tagits fram under workshops med asylsökande. Där finns också texter av aktivisten och exilförfattaren Parvin Ardalan, journalisten Anette Carlsson och konstvetaren Macarena Dusant. Den finns att läsa på biblioteket eller online.

Stridbar men sårbar

Jan Eliasson talade under invigningen. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Båda konstgestaltningarna invigdes av diplomaten och före detta vice generalsektreteraren för FN, Jan Eliasson, som var god vän med Ingrid Segerstedt Wiberg. I sitt ingivningstal lyfte han fram vikten av att, likt Ingrid Segerstedt Wiberg, stå upp för sina övertygelser trots att det kan vara svårt: ”Hon var stridbar, men också sårbar”. Han menade att hennes engagemang kan vara en inspirationskälla för unga idag i de svåra stunderna: ”Hennes exempel ska man följa!”.

Konstgestaltningarna finansieras genom Charles Felix Lindbergs donationsfond och tillkommer på initiativ av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), där Ingrid Segerstedt Wiberg själv under många år var ordförande för den svenska sektionen.

Läs mer

Läs mer om Johan Malmströms skulptur Aktivisten och A. Karlsson Rixons konstgestaltning I riktning mot ett annat Sverige på Konstkartan.