Open Call: Göteborg Konst söker konstkonsulter för enprocentregeln

Är du utövande professionell konstnär, curator eller konstvetare med erfarenhet av offentlig konst? Göteborg Konst söker nu konstkonsulter och du är välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss.

Vi på Göteborg Konst arbetar tillsammans med konstkonsulter i stadens konstgestaltningsprojekt för att säkerställa processens kvalitet. Nu söker vi därför dig som är verksam inom samtidskonst, antingen som utövande professionell konstnär, curator eller konstvetare, med ett intresse för stadsutveckling.

Utöver att vara sakkunnig inom konstområdet fungerar konstkonsulten som kontaktperson mellan samverkande parter i konstgestaltningsprojekten och följer processen från formulering av uppdrag, genom upphandling av konstnär och konstnärens produktionsfas fram till slutbesiktning av färdig konstgestaltning.

Göteborg Konst får in förfrågningar från förvaltningar och bolag under hela året där konstkonsulter eftersöks till konstgestaltningsprojekt. Vi kommer därför att spara din intresseanmälan och veta att du finns tillgänglig för förfrågningar om att bli anlitad som konstkonsult i olika konstgestaltningsuppdrag.

Enprocentregeln

Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning när de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Det betyder att konstnärer får uppdrag att skapa konst för våra gemensamma livsmiljöer i samverkan med andra gestaltande, och tekniska, kompetenser. Regeln gäller både för bostäder, arbetsplatser och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Göteborg Konst har i uppdrag att processleda dessa projekt åt beställarna: kommunala bolag och förvaltningar. I våra processer tar vi hänsyn till hela kontexten; den fysiska platsen, invånarna och de sociala relationerna. Vi arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Läs mer om enprocentregeln

Konstkonsultens uppdrag

Tillsammans med kollegor inom Göteborg Konst sätter konstkonsulten ramarna för konstgestaltningsuppdraget genom att göra en förstudie där bland annat den konstnärliga tematiken formuleras. Vi ser gärna att konstkonsulten har god vana vid att formulera sig i skrift och att samarbeta med olika kompetenser samt kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konstkonsulten ansvarar för den huvudsakliga kommunikationen med konstnärerna under skissperiod och produktionsfas fram till avslutat uppdrag. Konstkonsulten är sakkunnig inom samtida konst och kan göra rimliga bedömningar gällande material, ekonomi, tidsplanering och konstnärliga produktionsprocesser. Dessutom kan konstkonsulten presentera och motivera argument för konstnärlig verkshöjd inför beställare och brukargrupper.

Konstkonsulten har ansvar för att planera sin arbetstid samt för att ha en god dialog och nära samverkan med Göteborg Konst och beställare utifrån projektets omfattning och organisation. Konstkonsulten kan även komma att göra vissa kommunikationsinsatser så som att skriva presentationstexter, genomföra intervjuer samt skriva en avslutande rapport för uppdraget.

Ett projekt tar oftast mellan 1,5 och 5 år.

Vill du anmäla ditt intresse?

Skicka in ett personligt brev och CV. I det personliga brevet berättar du om dina erfarenheter kring offentlig konst, projekt som du har samverkat i och annat som kan vara relevant för uppdrag som konstkonsult. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 3 december 2021.

Intresseanmälan är nu stängd.

Vi kommer att kontakta dig för att prata vidare om eventuella möjligheter till samarbete.

Läs mer om hur Kulturförvaltningen behandlar personuppgifter.

Arvode och tidsåtgång i uppdragen

Tidsåtgången i ett projekt ska stå i proportion till förväntningarna på resultatet. Det är viktigt att diskutera ett uppdrags omfattning innan uppdraget startar och kontrakt skrivs under. Göteborg Konst är måna om att få goda resultat utifrån de ekonomiska förutsättningarna och följer KRO:s rekommendationer med ett arvode om 975 kr/timme.

Har du frågor?

Kontaktperson: Johanna Molin, projektkoordinator
Telefon: 031 – 368 34 76, 072- 856 53 15
E-post: johanna.molin@kultur.goteborg.se