Orädd resa

"Orädd resa" © Vanna Bowles/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Vanna Bowles.

Vanna Bowles Orädd resa består av tre verk som är utplacerade längs ett huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren.

Två av de tre skulpturerna står än så länge på plats, den tredje installeras 2024 när området är färdigbyggt.

I den öppnaste delen av gångstråket, med utsikt över vattnet och hamnen, står det första verket. Det är en uppmurad valvport, där insidan täckts av kakelplattor med illustrationer på. De föreställer människor som får fjädrar, gömmer sig bakom bladverk, tecknar löv på varandra eller vars fingrar blir grenar. Porten har murats enligt romersk teknik som gör att valvet bärs upp genom spänningen som bildas mellan stenarna.

Person täckt av murgröna

Det andra verket, en bronsskulptur, är placerad i en korsning mellan två stråk och föreställer en gående person som är täckt av murgröna med sirligt utformade blad. Skulpturen står direkt på marken, som om den går bland människorna på gatan.

Det tredje verket, som i dag endast finns som modell, kommer att byggas upp av murad tegelsten, likt en bit av en vägg eller ett arkitektoniskt fragment. I muren finns en nisch där det står en bronsskulptur föreställande en byst av en barnkropp med ett sparvhuvud. Här och var på muren sitter kakelplattor med olika motiv: en nattfjäril, en sovande fågel och ett barn med en höna i knät.

Talar till barn och unga

Det sistnämnda verket kommer att vara placerat nära förskolan. Barnen kommer att möta bysten i sin egen kroppshöjd, och verket inbjuder till att tas på, klättras upp på och sittas på.

Konstnären Vanna Bowles har berättat om verken:

”I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt.”

Orädd resa är finansierad av Älvstranden genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Glaserad grönska

Glaserad grönska © Åsa Greaker/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Glaserad grönska © Åsa Greaker/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Under den tid på året då träden är gröna i skogspartiet bakom huset på Egnahemsvägen kan man nästan tro att trädens grönska spritt sig ner över garagets yttervägg.

Konstnären Åsa Greaker har skapat en konstgestaltning med glaserade keramiska plattor i olika gröna färgtoner som ser ut att vara hämtade direkt från naturen.

Plattorna som är inmurade i den röda tegelväggen är alla unika och går i olika mestadels gröna toner, från ljust gulgrönt till djupt mörkgrönt. På vissa plattor skymtar en gråblå ton fram men här finns också oglaserade röda ytor i samma ton som den omgivande tegelväggen.

Sammantaget skapar hela denna gestaltning en spännande kontrast till den mer statiska tegelväggen, ett organiskt liv i fyrkantsformat som berikar platsen.

Konstnären och keramikern Åsa Greaker är född 1973. Utbildad på HDK i Göteborg, 1998-2004.

Konstverket är beställt och bekostat av Bostadsbolaget i Göteborg.

Konstverket har tillkommit genom den i Göteborgs Stad beslutade 1%-procentregeln.