Curious Elements

Curious Elements © David Bramham 2021. Foto: David Bramham.

Inne på Flatåsskolan i västra Göteborg sprider en lekfull konstgestaltning ut sig i matsalen och en korridor. 

David Bramhams förunderliga och nyfikna element har tagit inspiration från gränslandet mellan natur, teknik och konst.

Gestaltningen består av tre delar. I matsalen hänger sex stycken större verk högt upp på väggen under ett par fönster. I en korridor en trappa upp finns 20 mindre verk som  sprider ut sig över väggen. Bredvid finns ett mindre tittskåp som innehåller små skulpturer.

Vissa av verken föreställer djur eller figurer, som till exempel en orm eller en fladdermus, men de flesta är mer abstrakta och kan påminna om olika saker eller fenomen i naturen.

Det finns en relation mellan vissa av formerna som syns i verken på väggen och de som syns i skulpturerna. Materialet och färgen skiljer dem åt. En form på väggen som är blå kanske för tankarna till något som finns i havet, medan samma form som skulptur i en annan färg påminner mer om en kaktus.

Elever fick prova konstnärens metod

Konstgestaltningen har tillkommit genom Per och Alma Olssons grundskolefond. Ungefär vart fjärde år utses en skola där en konstnär skapar ett platsspecifikt konstverk i skolans miljö. Elever och personal får möjlighet att ta del av processen.

I David Bramhams projekt fick eleverna i årskurs sex vara med på en workshop där de fick testa på konstnärens metod för att arbeta med abstraktion och mönster, och sedan skapa egna verk.

Konstnären David Bramham föddes 1975 i Storbritannien men är baserad i Göteborg sedan många år. Han är utbildad vid HDK Valand och University of Lincoln and Humberside. Genom sin konstnärliga praktik intresserar han sig för natur, teknik, växtmönster, mikrokosmos, insida och utsida, det organiska och kemiska.

Orädd resa

"Orädd resa" © Vanna Bowles/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Vanna Bowles.

Vanna Bowles Orädd resa består av tre verk som är utplacerade längs ett huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren.

Två av de tre skulpturerna står än så länge på plats, den tredje installeras 2024 när området är färdigbyggt.

I den öppnaste delen av gångstråket, med utsikt över vattnet och hamnen, står det första verket. Det är en uppmurad valvport, där insidan täckts av kakelplattor med illustrationer på. De föreställer människor som får fjädrar, gömmer sig bakom bladverk, tecknar löv på varandra eller vars fingrar blir grenar. Porten har murats enligt romersk teknik som gör att valvet bärs upp genom spänningen som bildas mellan stenarna.

Person täckt av murgröna

Det andra verket, en bronsskulptur, är placerad i en korsning mellan två stråk och föreställer en gående person som är täckt av murgröna med sirligt utformade blad. Skulpturen står direkt på marken, som om den går bland människorna på gatan.

Det tredje verket, som i dag endast finns som modell, kommer att byggas upp av murad tegelsten, likt en bit av en vägg eller ett arkitektoniskt fragment. I muren finns en nisch där det står en bronsskulptur föreställande en byst av en barnkropp med ett sparvhuvud. Här och var på muren sitter kakelplattor med olika motiv: en nattfjäril, en sovande fågel och ett barn med en höna i knät.

Talar till barn och unga

Det sistnämnda verket kommer att vara placerat nära förskolan. Barnen kommer att möta bysten i sin egen kroppshöjd, och verket inbjuder till att tas på, klättras upp på och sittas på.

Konstnären Vanna Bowles har berättat om verken:

”I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt.”

Orädd resa är finansierad av Älvstranden genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Glaserad grönska

Glaserad grönska © Åsa Greaker/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Glaserad grönska © Åsa Greaker/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Under den tid på året då träden är gröna i skogspartiet bakom huset på Egnahemsvägen kan man nästan tro att trädens grönska spritt sig ner över garagets yttervägg.

Konstnären Åsa Greaker har skapat en konstgestaltning med glaserade keramiska plattor i olika gröna färgtoner som ser ut att vara hämtade direkt från naturen.

Plattorna som är inmurade i den röda tegelväggen är alla unika och går i olika mestadels gröna toner, från ljust gulgrönt till djupt mörkgrönt. På vissa plattor skymtar en gråblå ton fram men här finns också oglaserade röda ytor i samma ton som den omgivande tegelväggen.

Sammantaget skapar hela denna gestaltning en spännande kontrast till den mer statiska tegelväggen, ett organiskt liv i fyrkantsformat som berikar platsen.

Konstnären och keramikern Åsa Greaker är född 1973. Utbildad på HDK i Göteborg, 1998-2004.

Konstverket är beställt och bekostat av Bostadsbolaget i Göteborg.

Konstverket har tillkommit genom den i Göteborgs Stad beslutade 1%-procentregeln.