Curious Elements

Curious Elements © David Bramham 2021. Foto: David Bramham.

Inne på Flatåsskolan i västra Göteborg sprider lekfulla figurer och former ut sig i matsalen och en korridor. 

David Bramhams förunderliga och nyfikna element är inspirerade av gränslandet mellan natur, teknik och konst.

Gestaltningen består av tre delar. I matsalen hänger sex stycken större verk högt upp på väggen under ett par fönster. I en korridor en trappa upp finns 20 mindre verk som  sprider ut sig över väggen. Bredvid finns ett litet tittskåp som innehåller små skulpturer.

Vissa av verken föreställer djur eller figurer, som till exempel en orm eller en fladdermus. Men de flesta av figurerna är mer abstrakta och kan istället påminna om olika saker eller fenomen i naturen. Kanske ser du ett berg, en blomma eller en virvelvind?

Det finns en koppling mellan vissa av figurerna som sitter på väggen och de små skulpturerna i tittskåpet. De ser liknande ut, men har olika färg och material. En figur på väggen som är blå kanske för tankarna till något som finns i havet, medan samma figur som skulptur i en annan färg påminner mer om en kaktus.

Elever fick prova konstnärens metod

Konstgestaltningen blev till genom Per och Alma Olssons grundskolefond. Ungefär vart fjärde år får en skola möjlighet att jobba tillsammans med en konstnär, där konstnären skapar ett konstverk specifikt för skolans miljö. Elever och personal får möjlighet att ta del av processen.

I David Bramhams projekt fick eleverna i årskurs 6 vara med på en workshop där de fick testa på hans metod för att arbeta med abstraktion och mönster, och sedan skapa egna mönster och konstverk.

Konstnären David Bramham föddes 1975 i Storbritannien men är baserad i Göteborg sedan många år. Han är utbildad vid HDK Valand och University of Lincoln and Humberside. I sin konstnärliga praktik intresserar han sig för natur, teknik, växtmönster, mikrokosmos, insida och utsida, det organiska och kemiska.

Konstnären berättar

Hör David Bramham berätta om Curios Elements och följ med in i hans ateljé, där vi får se hur konstverken är tillverkade!