Charles Lindley

Ture Jörgenson, "Charles Lindley", skulptur, brons, Järntorget, Göteborg. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
Ture Jörgenson, "Charles Lindley", skulptur, brons, Järntorget, Göteborg. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016

Ett minnesmonument över en man som betytt mycket för arbetarrörelsen i Sverige, på en lika viktig plats.

Charles Lindley föddes som Carl Gustaf Lindgren i Stockholm 1865. Sitt engelskt klingande namn fick han av sina arbetskamrater på sjön. I femton år var han sjöman på brittiska lastfartyg och var aktiv i den brittiska arbetarrörelsen.

Han grundade fackföreningen Svenska Transportarbetarförbundet och var även en av grundarna till Internationella Transportarbetarfederationen där han under en tid var ordförande.

Charles Lindley var riksdagsman för Socialdemokraterna under åren 1907-1937.
Bronsbysten av honom placerades 1952 på Olof Palmes Plats, nära Järntorget. På sockeln står det ”Sjöman, agitator, arbetarledare”.

Charles Lindley avled i Stockholm 1957.

Symbolisk plats

Järntorget har historiskt varit förknippat med arbetarrörelsen. Här finns flera konstverk som representerar olika aspekter av arbetarrörelsen. Förutom Charles Lindleybysten finns här byster av Hjalmar Branting och Dan Andersson och ett minnesmonument över arbetarrörelsens historia. Här finns också skulpturen Järnbärare, ett monument över Göteborgs vanligaste yrke i början av 1800-talet.

En sjöman porträtterar en sjöman

Skulptören Ture Jörgenson (1907 – 1962) från Halland var även han sjöman innan han började på Konstakademien i Stockholm. Där hade han bland annat Bror Hjorth som lärare.

Som konstnär valde han ofta motiv från sjölivet. I mörka, dramatiska bilder skildrar han fartyg och maskinrum.

Bysten över Charles Lindley blev hans enda offentliga verk.